روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۱
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 781
  • 779
  • 1,330,293
آتشسوزی عمدی۲۰۶ ، مرگ پدر را رقم زد

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی موفق شــدند با گذشــت چند ماه از زمان وقوع آتش سوزی عمدی که منجر به مرگ یک نفر شــد، متهم ۲۴ ســاله را به اتهام قتل پدرش شناسایی و دستگیر کنند. ساعت ۴ بامداد اولین روز از مردادماه از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره آتش سوزی در منطقــه یافت آباد – خیابان زندیه به کلانتری ۱۵۱ یافت آباد اعلام شد. بــا حضــور مأموریــن کالنتــری در محــل و انجام بررســی های اولیه مشــخص شــد جوانی به نام فرامرز (۲۴ ســاله) به دلیــل اختلافات خانوادگــی اقدام به ریختن بنزین بر روی یک دســتگاه خوردو پژو ۲۰۶ و آتش زدن آن کرده که پــدرش به هویت محمود (۴۶ ســاله) با اطلاع از موضوع، قصد ممانعت داشته که دچار سوختگی شدید شده است. پرونده در اداره دهم پلیس آگاهی بــا وجــود انتقــال مصــدوم حادثه آتش ســوزی به بیمارســتان و انجــام اقدامات درمانی بــر روی وی، محمود به علت شدت سوختگی فوت کرد. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـــد و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. تحقیقات پلیسی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با حضور در محل جنایت بــه تحقیق از خانواده مقتول و متهم پرداختند؛ در همان مراحل اولیه ی تحقیقات مشخص شــد که فرامرز (متهم پرونده) از حدود دو ماه پیــش از وقوع حادثه با خانــواده اش بــه ویژه پدر خــود اختلاف پیــدا کرده و همیــن موضــوع باعــث شــده تا پدر فرامرز (مقتول پرونــده) پس از گذشــت مدتــی اقــدام بــه گرفتن خودرو ۲۰۶ شــخصی اش از او کند. دستگیری متهم بــا آغــاز تحقیقــات بــرای دســتگیری متهــم، کارآگاهــان بــا انجــام اقدامات پلیســی اطلاع پیدا کردنــد که متهم پس از متواری شــدن از محل جنایت به تازگی و به صورت مخفیانــه مجــددا به محــل کارش در یــک کارگاه خیاطی مراجعه کرده است. با شناســایی دقیق مخفیگاه متهــم در کارگاه خیاطی واقــع در منطقه یافت آباد، ایــن محل تحت مراقبت نامحســوس پلیســی قرار گرفت و ســرانجام در روز پنجشــنبه ۲۵ شــهریور ماه، کارآگاهان با اطمینان از حضــور متهــم در مخفیگاهش وی را دســتگیر و به اداره دهــم پلیــس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند. اعترافات متهم فرامرز پس از انتقال به اداره دهــم پلیس آگاهــی تهران بــزرگ صراحتــا بــه ایجاد حریق عمــدی و آتش زدن خودرو ۲۰۶ منجر به مرگ پدرش اعتراف کرد. متهــم در خصوص اختلاف خود با پدرش به کارآگاهان گفــت: از چندمــاه پیش با دختری آشنا و پس از مدت کوتاهی به وی علاقه مند شدم؛ موضوع را با اعضای خانــواده در میان گذاشــتم اما پدرم بــا این موضوع به شــدت مخالفت کــرد و همین موضوع ســرآغاز اختلاف من با او شــد بگونــه ای که از حدود دو ماه پیش من دیگر شــب ها به خانه نمی رفتم و شــب ها پس از پایان کار در همان کارگاه خیاطی می ماندم. متهــم در خصوص انگیــزه خود بــرای آتش زدن خــودرو ۲۰۶ گفت: پس از گذشــت مدتی، پدرم اقدام به گرفتن خودرو ۲۰۶ شــخصی ام از من کرد و ایــن در حالی بــود که من با پول خــودم اقدام به خرید آن کرده بودم؛ از این موضوع بسیار عصبانی شده بودم و همین موضوع باعث شدت اختلاف بین من و پدرم شــد تا اینکه شب حادثه طی یک تماس تلفنــی اعلام کردم که ماشــین را بــه آتش خواهم کشید. متهــم در خصوص شــب حادثــه آتش ســوزی به کارآگاهــان گفت: ســاعت ۳ بامداد اولیــن روز از مــرداد، پس از تهیه چند لیتــر بنزین به در منزل پدرم که ماشــین پژو ۲۰۶ مــن نیز مقابــل آن پارک بود، رفتــم؛ با عصبانیت زیاد اقدام بــه ریختن بنزین روی ماشــین خود کرده بودم که پدرم با شــنیدن صدای فریادهای من، از خانه بیرون آمد؛ پدرم قصد داشــت ِ تــا بطری بنزین را از من بگیرد که مابقی بنزین داخل بطری را به روی صورت و بدنش پاشیدم. یک فندک همراه خود داشــتم؛ آنرا روشن کرده و به سمت ماشین پرتاب کردم؛ ناگهان ماشین شلعه ور شد؛ پدرم نزدیکی ماشــین ایستاده بود که باعث شد او نیز آتش بگیرد. بسیار ترسیده بودم و به سرعت از محل متواری شــدم؛ پس از چند روز متوجه شدم که پدرم در بیمارستان فوت کرده است. ســرهنگ کارآگاه حمید مکــرم، معاون مبــارزه با جرایــم جنایی پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اعتراف صریــح متهم، قرار بازداشــت موقت از ســوی مقام قضایی صادر و متهم برای انجــام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز