آقای رئیس جمهور آیا می دانید ؟!

20آقای رئیس جمهور آیا میدانید که اکثریت مردم در فلاکت و بدبختی هستند و زندگانی که سهل است زنده مانی هم نمی توانند بکنند !
گرانی های نجومی ، بی ارزشی ریال ، بیکاری ، بیماری و هزاران درد بی درمان مردم را محاصره کرده اند و دارند دمار از روزگارشان در می آورند ؟
شما می دانید که در قبال این مردم و تامین زنده مانی آنها ( توجه کنید زنده مانی و نه زندگانی ) مسئولیت دارید؟ تعهد دارید؟ تکلیف شرعی دارید و اگر میدانید و نمیتوانید با مردم که نه بلکه با خدای مردم طرفید !!
اسلام ، عدالت اسلامی ، تامین حداقل ها و رفاه و آسایشی که می گفتید این بود ؟!
قیمت های دارو و درمان سر بفلک کشیده !
بیش از یک چهارم مردم این کشور دچار ناراحتی های روانی هستند !
اندک اندک تامین نان خالی این مردم هم دارد با مشکل مواجه میشود !
آیا شما به اینهمه مشکل اشراف دارید ؟
و چگونه میخواهید به این مصائب عدیده پاسخ دهید و گره گشا باشید ؟
آیا صدای ما به شما میرسد ؟
آیا گوش شما می شنود ؟
بفرمائید بالاخره تکلیف این مردم چیست ؟
تدبیر شما چیست و امید مردم به کدام کلید وابسته است ؟!
آیا شما میدانید که کلید گم گشته و در وا میشود ؟!

  منوچهر انتظار

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از