آینده نگری شورا

مخالفت شورای شهر تبریز با طرح وزارت راه و شهرسازی

آینده نگری شورا …
در جلسه دیروز شورای شهر تبریز، طرح مهمی در صحن علنی شورا تصویب گردید که در صورت اجرائی شدن می تواند نقش مهمی در آینده توسعه تبریز ایفا نماید.طرح ادامه ورود قطار میانه – تبریز بصورت زیرزمینی به داخل شهر .
محمد اشرف نیا، رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی کلانشهر تبریز که این طرح در کمیسیون مربوطه تصویب گردیده است اظهار داشت : اگر طرح دو خطه قطار تبریز- میانه در تبریزبه صورت رو زمینی اجرا شود، ضمن تحمیل هزینه های کلان ، منطقه ای شبیه جوادیه تهران را پدید خواهد آورد که مشکلات فراوانی را در آتیه بدنبال خواهد داشت.
همچنین در صحن علنی شورا، مطرح گردید که طرح پیشنهادی شورای شهر در قیاس با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، هزینه ای به مراتب پایین تر دارد و البته عوارض آن طرح را هم ندارد.
اشرف نیا از موافقت معاون عمرانی استاندار نیز از طرح پیشنهادی سازمان قطار شهری خبر داد و اظهار داشت : خط پیشنهادی از خاوران وارد تبریز شده و در ضلع جنوبی امتداد اتوبان شهید کسایی ادامه پیدا می نماید و در تونلی به طول ۹ کیلومتر، در ترمینال به قطار شهری تبریز متصل می گردد و در نهایت به ایستگاه فعلی راه آهن خواهد رسید.
در صورت اجرایی شدن این طرح زمینه برای توسعه تبریز در ضلع جنوب شرقی کلان شهر تبریز فراهم میگردد و یکی از موانع احتمالی این توسعه نیز مرتفع می گردد .
در این جلسه هم چنین ایرج شهین باهر شهردار تبریز در پاسخ به سوال دکتر بهشتی در خصوص جابجایی مدیران شهرداری و همچنین حضور مامورین به خدمت در این نهاد خدماتی اظهار داشت : با پایان ماموریت نیروهای وارد شده به شهرداری، بتدریج قرارداد آنها در حال لغو است. به دلیل کمبود نیروهای رسمی در شهرداری، در بسیاری از پست های سازمانی، با محدودیت مواجه هستیم و تلاش داریم مجوزهای لازم را بر تبدیل وضعیت نیروهای موجود اخذ کنیم.
وی همچنین گفت : خلاهای موجود در پست های سازمانی را با نیروهای مامور از سازمان های دیگر جبران می کنیم، در عین حال تلاش داریم تا ملاحظات شورای شهر را رعایت کنیم.
در این نشست مقرر گردید پاسخ شهردار به سئوال دکتر بهشتی عضو شورا، به صورت کتبی تحویل ایشان گردد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از