اراده روحانی تلاش رحمانی

از همان روزهای ورود حسن روحانی به گود انتخابات، یکی از مهترین شعارهایی که او را از سایر رقبایش متمایز می نمود وعده تحقق منزلت های قومی در کشور بود.
بعد از تشکیل کابینه نخست دولت، اهتمام به این امر تا حدود زیادی در تشکیل معاونت اقوام و قومیت های ریاست جمهوری باقی ماند و این در حالی بود که مطالبات قومی و فرهنگی در تراز و سطح بالاتری قرار داشت.
این مطالبات دقیقا معادل واژه بسیار مهم تمرکززدایی از تهران قرار دارد، چرا که همین تمرکزگرایی دولت های دهه های پیش در تهران و چند استان برخوردار کشور مانند کرمان و اصفهان است که تا حدود زیادی موجب به حاشیه رفتن سایر مناطق کشور از مدار توسعه و پیشرفت گردیده است.
اقلی ترین ثمره توجه به مناطق غیر مرکزی ایران، بازسازی سرمایه های اجتماعی از دست رفته در طول دهه های گذشته است چرا که در اثر این تمرکزگرایی نوعی احساس سرخوردگی ناشی از عدم مشارکت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، در مناطق غیر مرکزی کشور بوجود آمده است .
داستان آذربایجان، اما به قدر زیادی متفاوت از بقیه نقاط ایران است .
آذربایجان در طول تاریخ نقش بی بدیلی بعنوان پیش ران توسعه ایران ایفا نموده است اما کم برخورداری دهه های پیش مانند استخوانی در گلوی مردم این منطقه باقی مانده و آرام آرام آذربایجان را از مدار توسعه ملی کنار نهاده است.
روحانی اما در کابینه دوم و هرچند دیر هنگام ، تا حدودی برای رفع این آزردگی خاطرها، اهتمام به خرج داد و در انتخاب وزرای ترمیمی دولت ، نگاه ویژه ای به مناطق غیر مرکزی ایران نشان داد.
پیشنهاد رضا رحمانی از سوی دولت ، به مجلسی که فراکسیون ترک زبانان آن بیش از ۱۲۵ نماینده را در بر دارد ، به همراه حمایت هر دو جریان سیاسی کشور از ایشان باعث شد تا بالاترین رای اعتماد مجلس به وی تعلق گیرد .
نگاه نمایندگان هر دو جناح سیاسی کشور از منطقه آذربایجان ، کاملا معطوف به توجه دولت به این مطالبه قانونی و بحق مردم این خطه پر افتخار بود.
چه اینکه حمایت از رحمانی ، بیگی و پزشکیان کاملا مخالف هم را در کنار یکدیگر قرار می دهد تا با اظهار حمایت علنی خود از این وزیر ترک زبان، زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم آذربایجان در قدرت رسمی کشور را فراهم نمایند.
تقدیر از دولت
همین که دولت صدای این مطالبه صریح و شفاف را از زبان رسانه های استان و نیز نخبگان سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی مناطق ترک نشین شنید، نشانه های خوبی از حکمرانی خوب است .
مسیری به جز این نیز برای بازگرداندن سرمایه های از دست رفته برای دولت متصور نیست چرا که پاسخ به مطالبات هم موجب رفع نگرانی ها و دغدغه ها شده و هم موجب احصاء سرمایه های اجتماعی می گردد.
کار سخت وزیر ترک زبان
شرایط عمومی کشور به گونه ای است که یقینا انتظار تحول اساسی در حوزه وزارت مهم صنعت، معدن و تجارت ابدا نمیتوان داشت چرا که تغییرات بنیادین در هر سه حوزه نیازمند یک تحول مهم و ساختاری در ارکان اقتصادی کشور است که الزاما در سطح اختیارات وزیر نخواهد بود .
اما یقینا بخشی از بار سنگین بر دوش دولت، با این انتصاب برداشته خواهد شد چرا که بخش مهم و اثرگذاری از کشور، با یک نگاه مثبت و امیدوارانه به تدابیر دولت نگریسته و آن را همراهی خواهند نمود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از