اصلاح طلبان باید شرایط روحانی را درک کنند

نقدها به دولت را چندان منصفانه نمی بینم من هنوز سیگنال و شواهدی نمی بینیم که دال بر چرخیدن آقای روحانی از اصلاح طلبی به اصول گرایی باشد.
حجه الاسلام محسن غرویان در خصوص عملکرد روحانی تاکنون گفت: اصلاح طلبان باید شرایط دکتر روحانی را درک کنند روحانی به عنوان رئیس جمهوری این کشور در تصمیم گیری ها با توجه به مطالعات مقدماتی و مشاوره با متخصصین نزدیک به خود عمل میکنند و در این پروسه یک سری ملاحظات را نیز در نظر می گیرند.
استاد جامعه المصطفی در گفتگو با خبرنگاران ادامه داد: از آنجا که تصمیم گیری رجل سیاسی در این سطح باید با در نظر گرفتن همه جوانب صورت بگیرد، فکر می کنم دکتر روحانی باید با توجه به تمام ملاحظات سعی کند جانب اعتدال را داشته باشد و به افراط و تفریط نرود. به هر حال مردم نیز نباید نا امید شوند البته من جایی برای یاس و ناامیدی نمی بینم. ما باید روند کلی را در نظر داشته باشیم ممکن است تاکتیک ها متفاوت باشد که این موضوع دلیل نمی شود ما نسبت به آینده سیاسی اصلاح طلبان یا اعتدالیون مایوس شویم و در نهایت مسیر کنونی، مسیر خوبی است.باید به این موضوع نیز توجه کرد که طیف مقابل و جریان احمدی نژاد به چه روزی افتاده‌اند و چه واکنشهایی نسبت به آنها صورت می گیرد و همین موضوع در سبک و سنگین کردن جریانهای سیاسی برای داشتن یک نگاه همه جانبه و کلی اهمیت دارد. نقدها به دولت را چندان منصفانه نمی بینم من هنوز سیگنال و شواهدی نمی بینیم که دال بر چرخیدن آقای روحانی از اصلاح طلبی به اصول گرایی باشد.
غرویان در خصوص شیوخیت ناطق نوری در بین اصولگرایان هم گفت: اولا من اصولگرایی و اصلاح طلبی را مفاهیم مبهمی میبینم مخصوصا وقتی که میخواهیم به صورت مصداقی صحبت کنیم این ابهام بیشتر می شود. اصلاح طلبی و اصول گرایی در حال حاضر مصداق مشخصی ندارد مفاهیم علوم انسانی به طور کلی از یک ابهام ذاتی برخوردار هستند. برای مثال آقای ناطق نوری را نمی توانیم اصلاح طلب یا اصولگرا یا اعتدال گرا بدانیم. اگر احمدی نژاد مصداق اصول گرایی باشد قطعا آقای ناطق نوری در نقطه مقابل آن قرار می گیرد. پس اصول گرایی اگر به معنایی که این آقایان میگویند باشد ناطق نوری اصول گرا نیست.
این فعال سیاسی گفت: برای مثال مصداق را آیت الله رفسنجانی می گیرم من ایشان را یک اصول گرای معتدل و اصلاح طلب میدانم. یعنی هم اصول را حفظ کرد، هم اعتدال داشت و هم اصلاح طلب بود علاوه بر این نو اندیش و تحول خواه بود. به عبارتی آقای رفسنجانی همه چیز را در کنار هم داشت نه افراط می کرد و نه تفریط داشت آقای ناطق نوری نیز چنین شخصیتی دارد.
غرویان اضافه کرد: آقای ناطق نوری هرگز به تفکرات جریانی مثل گروه جمنا نزدیک نمیشوند چرا که ایشان شخصیت مستقلی دارند و همفکر آیت الله رفسنجانی هستند. از نظر روحیات هم خیلی مردمی، لوطی منش، عیار و جوانمرد است و در نتیجه خیلی در قید تشریفات ظاهری نیست. ایشان انسان خدومی است و دوست مقام معظم رهبری است ، شاگرد امام است و در نتیجه یک سری تفکرات مردمی دارد که در نتیجه این خصوصیات من فکر نمیکنم آقای ناطق نوری بتواند با جمنا رابطه و تعلقی داشته باشد. در کل میتوان گفت که آقای ناطق نوری یک شخصیت اعتدال گرا است که در کنار دولت و آقای روحانی خواهد بود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از