انگاره ها و توسعه استان

منصوریخانه توسعه آذربایجان را میتوان نمادی از یک خلاقیت و استمرار تلاش برای خدمت دانست .این ngo ارزشمند توسط آقای سبحان اللهی استاندار اسبق آذربایجان شرقی در سال ۸۴بنا نهاده شد و تا امروز نیز محملی برای پیگیری توسعه آذربایجان بوده است.انصافا در شرایطی که متاسفانه احزاب سیاسی اصلاح طلب دوره خواب خرگوشی خود را طی میکنند این نهاد مردمی بار بزرگی را بر دوش میکشد.
باری، سخن از خانه نبود، بلکه مایلم به جلسه روز چهارشنبه این ngoبا حضور دکتر فرامرز قراملکی از اساتید دانشگاه تهران اشاره کنم. نشست هم اندیشی با موضوع اخلاق توسعه و البته با محوریت انگاره ها.
انگاره ها را میتوان با تساهل به تصاویر نقاشی ای تعبیر نمود که افراد از دایره محیطی خود در ذهن دارند و با تمسک بدان با محیط خود ارتباط میگیرند.
مثلا وقتی فردی را نانجیب میدانیم ،همه رفتارهای او را با عینک تردید خواهیم نگریست .این میشود انگاره ما نسبت به آن فرد.
انگاره های کلان تری هم داریم .مثلا اینکه تبریز جای پیشرفت نیست .یا این انگاره که (پیشرفت تهران دا دی). برای تبیین این گزاره مجال بهتری می طلبد اما بد نیست عدم توسعه استان را یک بار هم که شده از این منظر ببینیم.
ناگفته پیداست که عدم توسعه علل و عوامل مهمی مانند ساختار اقتصادی کشور، ساختار سیاسی و فرهنگ توسعه ای و … دارد اما در کنار آن عوامل انگاره ها هم بی اثر نیستند.
از سال ۶۵ تا کنون سهم اقتصادی استان ما از ۶درصد به ۴درصد کاهش یافته است . بیش از ۶۰درصد منابع مالی استان اعم از حساب تولیدکنندگان بزرگ وشرکت ها و.. در تهران میچرخد .در این بین جالب است بدانیم نرخ بیکاری استان ما فقط ۱۰درصد است.دلیل عمده ای که برای پایین بودن تناقض آمیز نرخ بیکاری استان به درستی توسط آقای بهبودی معاون استاندار هم تاکید شده است، مهاجرت نیروی کار است.
متاسفانه بخشی از این مهاجرت را طبقه روشنفکر، متخصصین و تولیدکنندگان تشکیل میدهند که مطمئنا بعنوان مهاجرت ارزشمندترین منابع توسعه ای استان صورت میگیرد.
این انگاره متاسفانه در میان طبقات تولید کننده و متخصص رواج یافته است و عملا در مسیر خلاف توسعه استان عمل میکند .
لازم است مسئولین استانی این مساله علمی را بصورت جدی مورد توجه قرار داده و زمینه بهبود انگاره ذهنی شهروندان استان را فراهم نمایند.

غلامرضا منصوری

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از