ایجاد واحد تحقیقاتی جهت بهره گیری از مصالح نوین و مناسب زیست محیطی

واحد تحقیقاتی مصالح نوین در سازمان عمران جهت افزایش کیفیت اجرایی و مصالح ایجاد می گردد.
جلسه بررسی لکه گیری اساسی آسفالت با دستگاه های پیشرفته با قابلیت ترمیم آسفالت (چاله ها) در خیابانهای برفی و مملو از آب با حضور بابک شریفی مدیر عامل سازمان عمران ، رنجبر معاونت فنی مهندسی و جنگی مدیر اجرایی آسفالت و کارشناسان شرکت دانش بنیان تشکیل گردید در این جلسه به منظور بررسی وارائه راهکارهای مناسب و مقرون به صرفه جهت لکه گیری آسفالت با دستگاههای پیشرفته و همچنین حذف فرآیند برش ، تخریب و نخاله برداری و کاهش تولید ضایعات و با قابلیت کنترل بصورت بلوک های مجزا مقرر گردید یک دستگاه ترمیم آسفالت بمدت ده روز بصورت آزمایشی استفاده و در صورت تایید عملکرد دستگاه ترمیم آسفالت تصمیمات مقتضی در این خصوص صورت پذیرد.
بابک شریفی در این نشست با تاکید بر لزوم بهره گیری از فناوری های نوین در صنعت آسفالت ریزی و ترمیم آسفالت و همچنین مصالح نوین خواستار ایجاد واحد تحقیقاتی جهت بهره گیری از مصالح نوین و مناسب زیست محیطی را خواستار شد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از