روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۳/۱۴
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 285
  • 407
  • 1,282,516
از بادام هندی تا انار برای مقابله با کم خونی

نمــی یا کــم خونی اختلالی اســت کــه در نتیجه کاهش
میزان هموگلوبین خون )بر اثر کمبود آهن یا مشــکلات
مربــوط به جذب این ماده معدنی( بروز می کند.
کم خونی یــک اختلال تغذیه ای بســیار رایج در جهان
ً خانم ها و کودکان را بیشــتر
اســت. این مشــکل معمولا
درگیر می کند.
متأســفانه در نتیجــه ابتــا به کــم خونی نیز فــرد دچار
مشــکلات کمابیش جدی در بدن می شــود. البته علاوه
بــر کمبــود آهــن، ممکن اســت کــم خونــی در نتیجه
کمبود اســیدفولیک و ویتامین B12 ،عوامــل ژنتیکی یا
بیماری های مزمن نیز بروز کند.
محققان بر این عقیده هســتند که داشــتن تغذیه مناســب
کلید پیشــگیری از بــروز این بیمــاری و همچنین درمان
آن است. در این مطلب شــما را با چند ماده غذایی آشنا
مــی کنیم کــه کمک زیادی بــرای مقابله بــا کم خونی
می کنند.
اسفناج
اســفناج خواص متعــددی دارد و یکــی از منابع غذایی
گیاهی آهن محســوب می شــود. این ســبزی خوشــمزه
همچنیــن سرشــار از فیبرهــا، ویتامیــن C ،B9، A و E
بــوده و حاوی میزان زیادی بتاکاروتن و کلســیم اســت.
بــا مصرف روزانه نصف لیوان اســفناج می شــود حدود
۲۰ درصــد نیاز روزانه به آهن را تأمین کرد. بهتر اســت
بدانید که تمام ســبزیجات ســبزرنگ مانند بروکلی، کلم
کیــل، کاهو یا شــاهی و غیره برای مقابله بــا این بیماری
موثر هستند.
منابع غذایی حیوانی
مــواد غذایــی حیوانــی بهتریــن منبع آهن رژیــم غذایی
ِ محسوب می شــوند. چون حاوی آهن هم هستند که ۳۰
درصد بهتر از آهن موجود در منابع غذایی گیاهی جذب
بدن می شــود. بنابراین توصیه می شــود کــه از مصرف
گوشــت قرمز، جگر، غذاهای دریایی، ماهی و تخم مرغ
و غیره غافل نباشید.
جوی دو سر
دو قاشــق جوی دو ســر تا حدود ۵/۴ میلی گرم آهن به
بدن می رســاند. برای مقابله با کم خونی توصیه می شود
که از مصرف جوی دوســر غافل نشــوید. انواع آرد غنی
شــده جوی دو سر نیز حاوی مکمل ویتامین B کمپلکس
هستند .
بادام هندی
انار چشــم و چــراغ این روزهای ســرد اســت. این میوه
خوشــمزه حاوی میزان چشمگیری آهن است که به طور
مســتقیم جذب خون می شود. خواص فوق العاده ای که
ایــن میوه دارد آن را بــه یکی از بهتریــن روش ها برای
مقابله با کم خونی مبدل کرده اســت
بادام هندی یکی از ترکیبات پرطرفدار آجیل اســت. باید
بدانیــد که مصرف بــادام هندی برای تأمیــن آهن مورد
نیاز بدن موثر اســت. بنابراین توصیه می شــود که روزانه
یک مشــت کوچک از این بادام های زرد و خوشمزه را
میــل کنید. کره بادام زمینی نیــز منبع خوبی برای مقابله با
کم خونی محســوب می شود. از دیگر میوه های خشک
حاوی آهن می توان به آلو خشــک، کشمش، زردآلوی
خشک، بادام، انجیر و خرما اشاره کرد.
تخم مرغ
اگــر از کم خونــی رنج می برید بهتر اســت تخم مرغ را
وارد برنامــه غذایی تــان بکنید. هر یک عــدد تخم مرغ
حاوی ۱ میلی گرم آهن اســت. مصــرف منظم این ماده
غذایی مــواد مغذی زیادی وارد بدن مــی کند در حالی
که کالری آن زیاد نیســت. توصیه می کنیم به همراه تخم
مــرغ آب پرتقال نیــز مصرف کنید. چون این نوشــیدنی
باعث تحریک جذب آهن توســط بدن می شود.
نان کامل
نتایج پژوهش های متعدد نشــان مــی دهند که یک برش
نــان کامــل حدود ۶ درصــد نیــاز روزانه ما بــه آهن را
تأمین می کنــدو مصرف دیگر مواد غذایــی کامل مانند
پاستاهای تهیه شده از آرد کامل، برنج و غالت کامل نیز
توصیه می شــود چون به برطرف شدن مشکل کم خونی
کمک زیادی می کنند.
حبوبات
حبوبــات منبع طبیعی فیبرها هســتند. بایــد بدانید که این
ترکیبــات مغــذی نیــز جــزو روش های ضــروری برای
پیشــگیری و درمــان کــم خونی محســوب می شــوند.
لوبیاها، عدس، سویا و نخود در بین دیگر حبوبات در هر
لیوان تا حدود ۵ میلی گرم آهن به بدن می رسانند. توجه
داشــته باشــید که عدس بیشــترین میزان این ماده معدنی
را داراســت. عــدس همچنین کم چــرب و در عین حال
سرشــار از پروتئین اســت. می توانید برای وعده صبحانه
عدســی را بگنجانید و از خواص آن بهره مند شوید.
گوجه فرنگی
اگــر از کم خونــی رنج می برید بهتر اســت تخم مرغ را
وارد برنامــه غذایی تــان بکنید. هر یک عــدد تخم مرغ
حاوی ۱ میلی گرم آهن است
گوجه فرنگــی حاوی میــزان قابل توجهــی ویتامین C ،
ویتامین E و بتاکاروتن اســت. این ترکیبات مغذی برای
مقابلــه و درمان کم خونــی از اهمیت ویژه ای برخوردار
هســتند. برای افزایش جذب ایــن ترکیبات مغذی توصیه
می شــود کــه گوجه فرنگــی را به صــورت آب گوجه
فرنگــی مصــرف کنید. مصــرف روزانه ۱ لیــوان از این
نوشــیدنی توصیه می شــود. در عین حال لازم اســت که
از نوشــیدن قهوه، نوشــابه هــا و هر نوشــیدنی انرژی زا
بپرهیزیــد چــون این قبیل نوشــیدنی هــا در جذب آهن
توسط بدن اختالل ایجاد می کنند.
انار
انار چشــم و چــراغ این روزهای ســرد اســت. ایــن میوه
خوشــمزه حاوی میزان چشــمگیری آهن است که به طور
مســتقیم جذب خون می شــود. خواص فوق العاده ای که
ایــن میوه دارد آن را به یکی از بهترین روش ها برای مقابله
با کم خونی مبدل کرده اســت. انار عـلـاوه بر آهن حاوی
ویتامین ها، پتاســیم و فیبرهای غذایی و عناصری اســت که
باعث تصفیه خون و بهبود روند جریان آن می شود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز