روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۱۰
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 730
  • 749
  • 1,337,215
با خطرناکترین مرد جهان آشنا شوید!

یک نشــریۀ انگلیســی قصۀ مرد معروفی به نام بابی را منتشر کرد که نــام واقعی او ”جان جایرو فالیســکویز“ و خطرناک ترین مرد جهان است زیرا مسئول قتل و مجروح کردن و ارعاب هزاران انسان است. یک نشــریۀ انگلیســی قصۀ مرد معروفی به نام بابی را منتشر کرد که نــام واقعی او ”جان جایرو فالیســکویز“ و خطرناک ترین مرد جهان است زیرا مسئول قتل و مجروح کردن و ارعاب هزاران انسان است. مقالــه نویــس روزنامــه “ ســاندی میــرور“، بابــی را در یکــی از خیابــان های تاریــک کلمبیا ملاقات کــرد تا بتوانــد گزارش خود دربــارۀ او را تکمیــل کند. بابــی که رئیس یک تیــم بزرگ قاچاق مواد مخدر در کلمبیاســت به صورت شبانه روزی محافظت می شود و خــون صدها انســان به گردن اوســت که تصمیم به کشــتن آنها و اجرای قتل، به زمان زیادی نیاز ندارد. بابــی تا قبل از ســال ۱۹۹۳ و پیــش از مرگ ”پابلو اســکوپر“ که به امپراتــور مواد مخدر معروف بود، به عنوان یک قاتل حرفه ای برای او کار می کرد. گفته می شــود که ۸۰ درصد کوکائینی که به آمریکا قاچاق می شد از طریق اســکوپر جابجا می شــد و گزارش های موجود در اینترنت حاکــی از درآمد ۹/۲۱ میلیارد دلاری او از تجارت مواد مخدر در آمریکای شمالی و جنوبی است. پروندۀ پر از جنایت بابی مســئول کشــته شــدن بیــش از ۳۰۰ نفر و انفجــار بیش از ۲۰۰ خودرو اســت و به اعتراف خودش، نقشــۀ قتل بیــش از ۳ هزار نفر را نیــز طراحی کرده اســت که در میــان آنها تعدادی سیاســتمدار، خبرنگار، تاجر، اقتصاددان هستند. گزارش ســاندی میرور حاکی از آن اســت کــه او بیش از ۷۵ هزار پوند (۱۰۰ هزار دلار) از قتل هایی که مرتکب شــده درآمد داشــته اســت که این نشان می دهد او قتل را به عنوان حرفه ای برای کسب درآمد پیشه کرده بود. این نشــریه می نویسد: بابی از روی ســرگرمی به قتل دست نمی زد بلکه برای اطاعت از فرمانده (اســکوپر) این کار را انجام می داد. عملیات قتل و ترور و انفجار خودرو که توســط بابی طراحی یا اجرا شــده در دهۀ هفتاد و هشــتاد قرن پیش و در جریان جنگی است که کشــورهای کلمبیا، بولیوی، هندوراس و پرو علیه گروه های قاچاق مواد مخدر به راه انداختند که به ”مادلین کارتل“ معروف شــد. خطرنــاک ترین مرد جهــان، به تعــدادی عملیــات خطرناک برای ربودن شــخصیت هــای مهم و بلندپایه نیز دســت زده اســت که از جملــۀ آنها می توان به ربایش آندرس پاســترانا رئیس جمهوری ۵۷ سالۀ کلمبیا قبل از رســیدنش به مقام ریاست جمهوری اشاره کرد. بابی بدون اظهار ذره ای پشــیمانی می گوید هرکسی را که نیاز بوده کشــته شود کشته است، از دوست دختر سابقش گرفته تا ۱۰۷ مسافر هواپیمــای تجاری کــه در عملیات انفجار همگــی به کام مرگ فرو رفتند. وی با افتخار از اجرای اوامر اســکوپر سخن می گوید. خبرنگار ســاندی میرور یــک عکس یادگاری هم بــا بابی گرفته و مــی گوید کــه او با نهایت آرامــش و مهربانی بــا او مصاحبه کرده است و اصال شــبیه یک جنایت کار به نظر نمی رسید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز