روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۴
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 650
  • 700
  • 1,332,590
تجارت آزاد اتحادیه اروپا با کانادا به حالت تعلیق درآمد

وزیران اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا در نشست خود در ’براتیســاوا‘ بر ســر تعلیق تجارت آزاد با کانادا به توافق رسیدند. ’راینهولــد میترلهنــر‘ معــاون صدر اعظــم و وزیر اقتصــاد اتریش بعد از پایان نشســت وزرای اقتصاد اتحادیــه اروپا در براتیســاوا در خصوص به تعلیق درآمــدن توافق تجــارت آزاد با کانادا موســوم به «توافق جامــع تجاری و اقتصــادی» (CETA)در جمع خبرنگاران گفت: همــه چیز در حال حرکت در یک مســیر درست اســت . ما توانستیم بار دیگر مقاومت و اســتقامت خــود را در برابر فشــار های سیاسی نشان دهیم. وی با این وجود تصریح کرد که هنوز برای ارزیابی نهایی در این باره زود اســت چرا که بعد از تصمیم امروز وزیران ، این موضوع بایستی در شرکت های بزرگ تجــاری و پارلمان های کشــورها نیز مورد گفتگــو قرار گیــرد تا اختلافات باقــی مانده حل و فصل شود. معاون صــدر اعظم و وزیر اقتصــاد اتریش تصریح کرد: اگــر کمی فکــر کنیم متوجه می شــویم که جمعیــت ما ۵۰۰ میلیون نفر اســت و جمعیت کانادا ۳۷ میلیــون, بنابرایــن انتظــار می رود کــه تنها پنج درصــد از اقتصاد ما دســت این کشــور باشــد. ما بایســتی به فکر استاندار های مدرن و بازبینی مجدد در روند تجاری خود با کانادا باشیم. وی تاکیــد کــرد : شــرکت هــای کانادایــی و ســرمایه گــذاران آنها مســیر خــود را ادمــه دهند بلکــه تصمیم امــروز ما یــک تهدید نیســت بلکه فرصتی اســت برای آنها تا با شــرکت های اروپایی رقابت کنند. پیشــتر «کریســتیان کرن» صدر اعظم اتریش اعلام کرده بود که احتمالا قرار است یک نظر سنجی دو هفته ای برای ادامه مذاکرات تجارت آزاد با کانادا (CETA)و آمریکا(TTIP)برگزار کند. کرن افزود: همانطور که قبال هم بیان شــده، اتریش تنهــا در این مذاکرات یک حق امضاء برای قبول یا رد آن دارد. بــا توجه به بحث های صورت گرفته و شرایط بررسی شده این مذکرات غیر ممکن است. صدر اعظم اتریش با دفاع از انجام این نظر ســنجی گفــت: این اقدام نه تنها یــک واکنش مردم فریبانه نیست بلکه یک جنبشی اســت علیه این مذاکرات. مــا خود دارای اقتصادی مردمی هســتیم و نیازی به این قرار دادهای تجاری نداریم.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز