روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۹
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 1
  • 108
  • 749
  • 1,336,593
تخریب بنیان خانواده با سریال های ماهواره ای

تخریب بنیان خانواده با سریال های ماهواره ای

ســریال هــای ماهــواره ای ســعی دارند بــا ترویج لذتجویی ، فردگرایــی، بیبندوباری، بدحجابی و شکســتن قبح خیانت ، روابط خانوادگی را سســت کنند تا کانون خانواده ها از هم فرو پاشد. قاســم قاضــی روان شــناس ، بــا اشــاره بــه تاثیــر ســریال های ماهواره ای بر بنیــان خانواده گفت: در کشور ما بیشتر زمانی مســاله خیانت مطرح می شود که فردی با وجود داشتن همسر، با فرد دیگری رابطه غیراخالقی داشته باشد. وی در ادامه تأکید گرد: ســریال های ماهواره ای سعی دارند با ترویج لذتجویــی، فردگرایی، بیبندوباری، بدحجابی و شکستن قبح خیانت، روابط خانوادگی را سست کنند تا کانون خانواده ها از هم فرو پاشد. وی بــا اشــاره به هــدف های دنبــال شــده در این ســریال ها، اذعان کــر د: زدودن تقوا، شــرم و حیا، عفاف زدایــی از میان بردن نــگاه عفیفانه مرد و زن در خانواده، نابودسازی وفاداری، تعهد، احساس مسئولیت و پایداری افراد خانواده نسبت به یکدیگر ، ترویــج تفکــر آزاداندیشــی مطلق و ایجــاد فضای آزادی مطلــق در خانــواده ، پایبند نبــودن به اصول زندگــی مشــترک و ترویج طلاق های بیشــمار بر اثر آشــنایی بــا جنس مخالف از جملــه اهداف این سریال ها هستند. قاضی با اشــاره به نوع ســبک زندگی در این گونه ســریال ها، تصریح کرد: ســبک زندگی ای که در ســریال های ماهواره ای ترویج می شــود باعث بی هویتی و سردرگمی دختران و پسران جوان می شود که خواســتار آزادی در حد شــخصیت های نشــان داده شــده در فیلم ها هســتند. حتی ممکن است در اینــده ای نه چندان دور روی فرزنــدان این جوانان که امروز خود را با فیلم ها و سریال های ماهواره ای مشغول کرده اند تاثیر منفی بگذارد. وی در ادامه با بیان اینکه به سست شدن بنیان خانواده که در پی مشاهده مداوم این سریال ها به وجود می آید، تصریــح کرد: ترویج خیانت در خانواده باعث از بیــن رفتن فضــای اعتماد، سســت شــدن تعهد، دلبســتگی و عالقه زن و شــوهر به یکدیگر، تبدیل روابط خانوادگی به روابطی سرد، بی مفهوم، گنگ و خالی از احســاس و عاطفــه و رواج بیبندوباری می شــود و در نتیجه شــاهد تغییر روابط خانوادگی و سست شدن بنیان خانواده هستیم.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز