تخفیف ۵۰ درصدی عوارض پروانه های ساختمانی

با احداث مسیر انحرافی باند شمالی بلوار شهدای غواص، ادامه ی عملیات عمرانی زیر گذر خلعت پوشان با خاکبرداری قسمت های باقیمانده، تسریع می گردد.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه۹ تبریز، درادامه ی پروژه ی اتصال کریدور شمال به جنوب شهرک خاوران و احداث بزرگترین تقاطع غیر همسطح در شرق تبریز، با همت تلاشگران عمرانی، مسیر انحرافی باند شمالی بلوار شهدای غواص احداث گردید.
نسیانی شهردار این منطقه با اعلام خبر فوق خاطر نشان کرد: با احداث مسیر انحرافی موقت به طول تقریبی ۲۲۰ متر و هدایت ترافیکی مسیر شرق به غرب بلوار شهدای غواص، ادامه ی عملیات عمرانی زیر گذر خلعت پوشان با خاکبرداری قسمت های باقیمانده در بلوار شهدای غواص توسط پیمانکاران عمرانی تسریع می گردد. در احداث این مسیر انحرافی، عملیات خاکبرداری، خاکریزی، جدول گذاری، نصب علائم ترافیکی و نصب روشنائی اجرا گردیده است.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۹ تبریز، در راستای اعطای تسهیلات برای ساخت و سازهای جدید و فراهم آوردن شرایط تشویقی برای متقاضیان پروانه های ساختمانی و همچنین تعیین تکلیف پرونده های تخلفات ساختمانی که منجر به صدور آراء از سوی کمیسیون های ماده صد می گردند، و ذی نفعانی که قصد تسویه حساب بدهی خود بصورت واریز نقدی به صندوق شهرداری را دارند، شهرداری منطقه ۹ تبریز، سیاست های تشویقی ساخت و ساز برای نیمسال دوم سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته است.
بر این اساس، مطابق هفتاد و نهمین جلسه ی شورای اسلامی کلانشهر تبریز، در راستای اعطای تسهیلات برای ساخت و ساز جدید و فراهم آوردن شرایط تشویقی برای متقاضیان پروانه ی ساختمانی و همچنین تعیین تکلیف پرونده های تخلفات ساختمانی که منجر به صدور آراء از سوی کمیسیون ماده صد گردیده اند، بشرح زیر در نظر گرفته شده است:کاهش مبنای محاسبه ی کلیه ی آیتم های عوارض صدور پروانه ها و مجوزهای ساختمانی در شهرک خاوران، بشرط پرداخت نقدی و یکجای کل عوارض احتسابی، مشمول ۵۰ % تخفیف در سه ماهه ی سوم و ۴۰ % در سه ماهه ی چهارم خواهد بود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از