روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰
روزنامه ساقی آذربایجان
تـــأکید رئیس سازمان حج و زیــــارت بر بازاریابی اعزام زائر به عتبات

رییس سازمان حج و زیارت با اشاره وضعیت اعزام زائر به عتبات عالیات توسط بخش های غیر مجاز گفت: راهکار برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد تنوع در خدمات و تقویت بازاریابی است.
حمید محمدی در نشست مدیران استانی این سازمان در تهران با اعلام اینکه بخش قابل توجهی از زائران عتبات عالیات توسط افراد و گروههای غیر مجاز به عراق اعزام می شوند، گفت: برای تغییر این وضعیت باید طرح نوین عتبات و اعزام های استانی که از سال قبل اجرا می شده ، با اصلاحات لازم و برطرف کردن نقاط ضعف آن استمرار یابد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت افراد موسوم به آزادبر را مخل روند معمول اعزام زائر توصیف کرد و گفت: سازمان حج و زیارت طی دو سال اخیر بصورت گسترده آسیب ها و اشکالات این موضوع را پیگیری و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که برای حل آن باید اعزامهای استانی همچنان با قوت ادامه یابد.
محمدی افزود: بر اساس وظیفه ای که نظام بر عهده سازمان حج و زیارت گذاشته، باید در این زمینه ورود کند و همه اجزاء از جمله دفتر نمایندگی در عراق، بازرسی، بیمه، مسئولان امنیتی و دیگر برای حل مشکل نقش لازم را ایفا نمایند.
رییس سازمان حج و زیارت با تاکید لزوم بر بهره گیری از تجارب گذشته در زمینه اجرای طرحهای مختلف گفت: برای موفقیت در کارها باید بر اساس شرایط روز عمل و بر همین مبنا نقص های موجود را برطرف کنیم.رییس سازمان حج و زیارت با اشاره وضعیت اعزام زائر به عتبات عالیات توسط بخش های غیر مجاز گفت: راهکار برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد تنوع در خدمات و تقویت بازاریابی است.
حمید محمدی در نشست مدیران استانی این سازمان در تهران با اعلام اینکه بخش قابل توجهی از زائران عتبات عالیات توسط افراد و گروههای غیر مجاز به عراق اعزام می شوند، گفت: برای تغییر این وضعیت باید طرح نوین عتبات و اعزام های استانی که از سال قبل اجرا می شده ، با اصلاحات لازم و برطرف کردن نقاط ضعف آن استمرار یابد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت افراد موسوم به آزادبر را مخل روند معمول اعزام زائر توصیف کرد و گفت: سازمان حج و زیارت طی دو سال اخیر بصورت گسترده آسیب ها و اشکالات این موضوع را پیگیری و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که برای حل آن باید اعزامهای استانی همچنان با قوت ادامه یابد.
محمدی افزود: بر اساس وظیفه ای که نظام بر عهده سازمان حج و زیارت گذاشته، باید در این زمینه ورود کند و همه اجزاء از جمله دفتر نمایندگی در عراق، بازرسی، بیمه، مسئولان امنیتی و دیگر برای حل مشکل نقش لازم را ایفا نمایند.
رییس سازمان حج و زیارت با تاکید لزوم بر بهره گیری از تجارب گذشته در زمینه اجرای طرحهای مختلف گفت: برای موفقیت در کارها باید بر اساس شرایط روز عمل و بر همین مبنا نقص های موجود را برطرف کنیم.رییس سازمان حج و زیارت با اشاره وضعیت اعزام زائر به عتبات عالیات توسط بخش های غیر مجاز گفت: راهکار برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد تنوع در خدمات و تقویت بازاریابی است.
حمید محمدی در نشست مدیران استانی این سازمان در تهران با اعلام اینکه بخش قابل توجهی از زائران عتبات عالیات توسط افراد و گروههای غیر مجاز به عراق اعزام می شوند، گفت: برای تغییر این وضعیت باید طرح نوین عتبات و اعزام های استانی که از سال قبل اجرا می شده ، با اصلاحات لازم و برطرف کردن نقاط ضعف آن استمرار یابد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت افراد موسوم به آزادبر را مخل روند معمول اعزام زائر توصیف کرد و گفت: سازمان حج و زیارت طی دو سال اخیر بصورت گسترده آسیب ها و اشکالات این موضوع را پیگیری و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که برای حل آن باید اعزامهای استانی همچنان با قوت ادامه یابد.
محمدی افزود: بر اساس وظیفه ای که نظام بر عهده سازمان حج و زیارت گذاشته، باید در این زمینه ورود کند و همه اجزاء از جمله دفتر نمایندگی در عراق، بازرسی، بیمه، مسئولان امنیتی و دیگر برای حل مشکل نقش لازم را ایفا نمایند.
رییس سازمان حج و زیارت با تاکید لزوم بر بهره گیری از تجارب گذشته در زمینه اجرای طرحهای مختلف گفت: برای موفقیت در کارها باید بر اساس شرایط روز عمل و بر همین مبنا نقص های موجود را برطرف کنیم.رییس سازمان حج و زیارت با اشاره وضعیت اعزام زائر به عتبات عالیات توسط بخش های غیر مجاز گفت: راهکار برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد تنوع در خدمات و تقویت بازاریابی است.
حمید محمدی در نشست مدیران استانی این سازمان در تهران با اعلام اینکه بخش قابل توجهی از زائران عتبات عالیات توسط افراد و گروههای غیر مجاز به عراق اعزام می شوند، گفت: برای تغییر این وضعیت باید طرح نوین عتبات و اعزام های استانی که از سال قبل اجرا می شده ، با اصلاحات لازم و برطرف کردن نقاط ضعف آن استمرار یابد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت افراد موسوم به آزادبر را مخل روند معمول اعزام زائر توصیف کرد و گفت: سازمان حج و زیارت طی دو سال اخیر بصورت گسترده آسیب ها و اشکالات این موضوع را پیگیری و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که برای حل آن باید اعزامهای استانی همچنان با قوت ادامه یابد.
محمدی افزود: بر اساس وظیفه ای که نظام بر عهده سازمان حج و زیارت گذاشته، باید در این زمینه ورود کند و همه اجزاء از جمله دفتر نمایندگی در عراق، بازرسی، بیمه، مسئولان امنیتی و دیگر برای حل مشکل نقش لازم را ایفا نمایند.
رییس سازمان حج و زیارت با تاکید لزوم بر بهره گیری از تجارب گذشته در زمینه اجرای طرحهای مختلف گفت: برای موفقیت در کارها باید بر اساس شرایط روز عمل و بر همین مبنا نقص های موجود را برطرف کنیم.رییس سازمان حج و زیارت با اشاره وضعیت اعزام زائر به عتبات عالیات توسط بخش های غیر مجاز گفت: راهکار برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد تنوع در خدمات و تقویت بازاریابی است.
حمید محمدی در نشست مدیران استانی این سازمان در تهران با اعلام اینکه بخش قابل توجهی از زائران عتبات عالیات توسط افراد و گروههای غیر مجاز به عراق اعزام می شوند، گفت: برای تغییر این وضعیت باید طرح نوین عتبات و اعزام های استانی که از سال قبل اجرا می شده ، با اصلاحات لازم و برطرف کردن نقاط ضعف آن استمرار یابد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت افراد موسوم به آزادبر را مخل روند معمول اعزام زائر توصیف کرد و گفت: سازمان حج و زیارت طی دو سال اخیر بصورت گسترده آسیب ها و اشکالات این موضوع را پیگیری و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که برای حل آن باید اعزامهای استانی همچنان با قوت ادامه یابد.
محمدی افزود: بر اساس وظیفه ای که نظام بر عهده سازمان حج و زیارت گذاشته، باید در این زمینه ورود کند و همه اجزاء از جمله دفتر نمایندگی در عراق، بازرسی، بیمه، مسئولان امنیتی و دیگر برای حل مشکل نقش لازم را ایفا نمایند.
رییس سازمان حج و زیارت با تاکید لزوم بر بهره گیری از تجارب گذشته در زمینه اجرای طرحهای مختلف گفت: برای موفقیت در کارها باید بر اساس شرایط روز عمل و بر همین مبنا نقص های موجود را برطرف کنیم.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز