روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۷/۰۹/۲۰
روزنامه ساقی آذربایجان
تمام امکانات دولت در اختیار بخش خصوصی برای دانش بنیان شدن

استاندار آذربایجان شرقی گفت: شرط بقای واحدهای تولیدی موجود در استان دانش بنیان شدن این واحدهاست و اگر این اتفاق نیافتد محکوم به شکست هستند، از این رو تمام امکانات دولت در اختیار بخش خصوصی برای دانش بینان شدن است.
اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: این شورا جهت بررسی و ارائه راهکارهای مختلف جهت توسعه اقتصادی استان به صورت مرتب و منظم برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه هفته گذشته اقدام ارزشمندی که حاصل همفکری و هم افزایی دستگاه های مختلف استان اعم از دادگستری، اطلاعات و نیروی انتظامی استان و همچنین مئولان محلی در شهرستان اهر انجام شد، گفت: در حمایت از یک واحد معدنی در شهرستان اهر که در حدود یکسال با مشکلات محلی مواجه بود با تدابیری که اندیشیده شد حق و حقوق ساکنان و افراد محلی به نحو حداکثری تامین شد و هم موانعی که مقابل تولید قرار گرفته بود، برداشته شد.
وی اظهارکرد: این معدن فعالیت خود را به جد آغاز کرده و از همه مسئولان به خصوص دادگستری، اداره کل اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی تقدیر و تشکر می کنم و در جلسه شورای اداری استان از عوامل موثر در این امر به صورت رسمی تقدیر و تشکر خواهد شد.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: در سال ۱۳۹۳ دولت تدبیر و امید امتیاز ویژه ای با عنوان منطقه ویژه علم و فناوری به آذربایجان شرقی قائل شد و آنچه که تا کنون وظیفه مسئولان اجرایی و دولتی بود، تحقق یافته و تمامی امکانات فراهم شده و اکنون نوبت بخش خصوصی است که وارد عمل شده و از این امتیاز و امکان بهره مند شود.
وی ادامه داد: منطقه ویژه در چهار استان دیگر با وسعتی در محدوده ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هکتاری مصوب شده این در صورتی است که در آذربایجان شرقی این محدوده جغرافیایی بسیار بیشتر از سایر استان ها بوده و تمامی فعالان محدوده شهرستان های صوفیان، آذرشهر و بستان آباد می توانند فعالیت خود را در قالب منطقه ویژه قرار داده و از امتیازاتی که قانونگذار برای مناطق ویژه تعریف کرده بهره مند شوند.
جبارزاده تاکید کرد: هدف منطقه ویژه شناسایی افراد توانمند علمی استان و شناسایی نیازهای بخش صنعت و کشاورزی همچنین ایجاد ارتباط بین آنهاست و برای این منظور ۱۵ شبکه فناوری تخصصی ایجاد شده است.

اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به برگزاری ســه دوره نمایشــگاه بین المللی ربع رشــیدی در اســتان، افزود: در سال گذشــته یک هزار و ۶۹۰ طرح نو و فناورانه به نمایش گذاشته شد و صاحبان صنایع از این طرح ها آشنا شدند. وی با اشــاره به اینکه به دنبال این هســتیم که دانشگاه های اســتان بر اســاس نیاز صنایــع فعالیت کنند، ادامــه داد: ۲۲ هزار دانشــجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های استان مشــغول به تحصیل هستند و شــعار ما این است که هر پایان نامه ای که نوشته می شــود یکی از مشکلات بخش تولید، ِ کشــاورزی، صنعت و خدمات را احصا کند و به مقاله ای که در قفســه کتابخانه دانشگاه جای گیرد تبدیل نشود. وی جهــت برقــراری ارتبــاط بیشــتر بین دانشــگاه و بخش خصوصــی برگزاری مرتب جلســات شــبکه هــای فناورانه ۱۵ گانــه با حضور بخــش خصوصی مرتبــط در محل اتاق بازرگانی استان را ضروری دانست. جبارزاده افزود: قبل از ســال ۱۳۹۲ در اســتان هیچ شــرکت دانش بنیانی وجود نداشته و در طول ۲ سال گذشته ۹۰ شرکت دانش بنیان ایجاد شــده اســت و تمامی این شــرکت ها فعال هستند. وی گفــت: اعتقاد و بــاور داریم که صنعت و تولید اســتان یــارای رقابت با رقبــای داخلی و خارجی نــدارد مگر اینکه خود را به علم روز مجهز کند و لازمه این امر این اســت که واحدهای موجود استان دانش بنیان شوند. اســتاندار آذربایجان شــرقی ادامــه داد: چنانچــه واحدهای تولیدی اســتان دانش بنیان نشده و به دانش روز و تجهیزات به روز مجهز نشــوند امکان رقابت از نظر قیمت و کیفیت را نخواهند داشت. وی اظهار کرد: وقتی ۹۰ شرکت در استان توانسته اند دانش بنیان شوند هیچ دلیلی وجود ندارد که مابقی واحدهای موجود نتوانند دانش بنیان شوند و تمامی مسئولان استانی، دانشگاهی و محققان در کنار بخش خصوصی قرار داشته و حمایت می کنند. جبارزاده با اشــاره به گشایشــی که بعداز برجام ایجاد شــده است، گفت: کشورهای خارجی به خصوص آلمان و لهستان آمــاده افزایش همــکاری جهت روزآمد کــردن تجهیزات واحدهای تولیدی در استان هستند . وی با بیان اینکه اشتغال زایی که در شرکت های دانش بنیان وجود دارد در شرکت های سنتی وجود ندارد بر فعالتر شده بخش »آی تی« و » آی سی تی« در استان به جهت اشتغال زایی مناسب تاکید کرد. استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: صنایع استان حتی قدیمی ترین صنعت اســتان که واحدهای چرمســازی است اگر براســاس روش های جدید و فناوری های فعالیت نکنند در بازارهای داخلی و خارجی تقاضا نخواهند داشت. وی همچنیــن در خصــوص مشــکلات موجــود بین بخش خصوصی و بانک های اســتان اعلام کرد: معاونت اقتصادی استانداری از ساعت هشت صبح تا ۱۲ نیمه شب آماده بررسی مشکالت تمامی واحدهایی که است مراجعه می کنند. جبارزاده در خصــوص ضرورت ورود بخــش خصوصی به حوزه « آی ســی تی»در استان گفت: انجمن برق الکترونیک استان یکی از پیشگامان این حوزه بوده و مدیریت ارشد استان آماده رفع موانع این انجمن جهت گسترش فعالیت است. وی تاکیــد کرد: از بدو ورود به اســتان تاکید کرده ایم که ذی حســابان ادارات برای خرید ملزومات موردنیاز خود از محصولاتی که در داخل اســتان تولید می شــود خریداری کننــد و این امر مســتلزم تبلیغ و شناســاندن محصوالت از ســوی بخش خصوصی و سازمان صنعت ، معدن و تجارت است. اســتاندار آذربایجان شــرقی با تاکید بر جلوگیری از صدور مجــوز واردات به کالاهایی که در اســتان تولید می شــود، گفــت: تولید کنندگان اســتان نیــز باید به ارتقــای کیفیت محصولات خود توجه جدی داشته باشند. وی با اشاره به حمایت دولت تدبیر و امید جهت رونق تولید و رفــع موانع و مشــکالت بخش خصوصی گفت: در ســال جاری دولت برای رفع مشــکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ۲۰ میلیارد ریال و برای بازســازی و تکمیل طرح ها نیز ۲۰ میلیارد ریال در نظر گرفته است. جبارزاده گفت: ضروری اســت از این امکان ویژه که دولت برای بخش خصوصی در نظر گرفته استفاده حداکثری کنیم و برای این منظور باید اطلاع رســانی کامل از سوی سازمان صنعت و معدن انجام شود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز