روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۸
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 75
  • 814
  • 1,335,811
تهمت ها و فضاسازی ها علیه دولت ناجوانمردانه است

جسارت برخی افراد در تهمت به شخص دوم کشور جای بحث دارد و انتظار جدی این است که دستگاه قضایی وارد این موضوع شــود./ دولت با انتقاداتی مواجه اســت که برخی از آنها، کارشناســی شده و دقیق اســت، ولی بخش زیادی از آن نیز جوســازی و فضاسازی است. معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، برخی فضاســازی ها و تهمت هــا علیه دولــت یازدهم را ناجوانمردانــه خواند و گفت: البته به ایجاد شــرایط سخت و جوســازی نامناســب و ناآرامی در جامعه نیازی نیســت و دولت از این شــرایط با اقتدار عبور می کند. مرتضی بانک در ســفر به شهرســتان های آبادان و خرمشهر و در حاشیه بازدید از روند فعالیت شرکت کشتی سازی اروندان خرمشهر در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشــی در خصوص واکنش دولت به برخی توهین ها به رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت، اظهار کرد: دولت با انتقاداتی مواجه اســت که برخی از آنها، کارشناســی شــده و دقیق است، ولی بخش زیادی از آن نیز جوســازی و فضاسازی است. وی تاکید کرد: باید اذعان کرد که جســارت برخی افراد در تهمت به شــخص دوم کشــور جای بحث دارد و انتظار جدی این اســت که دســتگاه قضایی وارد این موضوع شــده و همانطــور که در موضوع واگذاری واحدهای مســکونی از سوی شهرداری، دســتگاه قضایی برای اینکه اتهامی بــه فردی وارد نشود اقدام عاجل کرد، در موضوع توهین به رئیس جمهوری نیز برخورد کند. مرتضــی بانک گفــت: دولــت یازدهــم، ظرفیت انتقادپذیــری بالایی دارد و نیازی به ایجاد شــرایط سخت و جوســازی نامناســب و ناآرامی در جامعه نیســت و از اتهامات و فضاســازی ها با اقتدار عبور می کند. ** در موضــوع حقوق هــای نامتعارف، دولت از راه قانون وارد عمل شد معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ادامه سخنانش در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصــوص رویکرد دولت در موضــوع حقوق های نامتعارف نیــز گفت: دریافت حقوق های نامتعارف مربوط به این دولت نیســت و از ســال های گذشته وجود داشــت که بر اســاس برخی آئیــن نامه ها و خالء های قانونی یا مصوبات، برخی دســتگاه های دولتی یا شــرکت ها، برخی امکانات خاص را برای مدیران فراهم کردند. بانک تصریح کرد: به هر حال، موضوعی اتفاق افتاد و توجه دولت را جلب کــرد و دولت نیز با آغوش باز به استقبال حل مشکل رفت، ولی امیدواریم بقیه دســتگاه ها همچون دســتگاه هایی کــه این روزها موضوع آنها مطرح اســت، روشــی همچون دولت را بــرای مواجه با آنها در پیــش گرفته و از برخورد خشن و قهری بپرهیزند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز