تورکی دیلی نین اؤرگنمه سی

أرمَن : لایق حرمت واحترام، خوش یمن ومبارک
أسمر: گندمگون
أسیم : وزش باد، شدّت باد، مه
أسین : مه صبحگاهی، نسیم سحری، الهام، احساساتی شدن، هوس
ألیک : جیران،آهو، غزال کوهی
اوتکو : سر انجام نیک، ظَفَر
اود آنا : مادرآتش
اود دنیز: دریای آتش
اودشَن : شاد آتشین وپرحرارت
اوروز: بخت و طالع ، خوشبخت، ماه، روزه داری، ماه صیام (رمضان )
اوزای :فضا،عالم لایتناهی
اوزوک :انگشتر
اوستون : بهتر، درسطحی برتر
اوسلو: صاحب کمال، عاقل، آرام
اوغور : موفقیّت، نیکی، بخت ، طالع
اوغورلو : شخص خوش یمن ومبارک وخجسته، مایۀ برکت
اوکای : بیانگراحساس رضایت وخوشنودی است، احسنت، آفرین، بسیار نیکو
اولجا : غنیمت، بخشش وعطا
اولجای : بخت، طالع، اقبال
اولدوز: ستاره
اولکان: بسیاربزرگ،عظیم
اولکَر: هفت ستاره خوشه پروین، ثریّا
اولگون : رنگ آبی، به رنگ آب
اولوس: ملّت، خلق، قوم وطایفه
اوماچ : امید، مقصد وهدف، آرزو
اومای : الهه
اومیده :آرزو، آمال، خواسته
اونای : شریف، نامدار، پرآوازه
اونسال : بسیارمشهور
اونلو : شهیروپرآوازه، جذّاب وگیرا
اویسال : حرف شنو، مطیع
ایپک :تارهای بسیارظریف ودرخشان ابریشم
ایپک تن : دارای پیکری لطیف وظریف نظیرابریشم
ایپک نور: برّاق
ایزگی : عاقل، باهوش، عادل ومنصف
ایزیناز: خوش اثر
ایستَر : خواستن، طلب نمودن
ایستَک : آرزو، خواسته، مراد
ایشیک : روشنایی، فروغ، تابناکی
ایشیل: منوّرشدن، درخشیدن، فروغ، پرتو
ایشیلار : تابنده ، منوّر ، درخشنده
ایشیلاک : براق وتابناک، دارای درخشش و پرتو
ایشین : اشعه ، شعاع نور، پرتو، شفق
ایشین سو : درخشش آب، روشنایی حاصل ازبازتابش نور توسط آب
ایلدَش : متولد شدگان در یک مکان
ایلدیر: روشنایی ، برق زدن ، درخشش
ایلقیم : سراب
ایلک آی : ماه نو ، ماه هلال
ایلک ایز: اولین نشانه ، نخستین علامت
ایلکناز: اولین ناز (اولین دختر خانواده )
ایلگی :مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی
ایلمَن :وابسته به ایل وطایفه
اینجی :دُرّ،مروارید،بسیار تابناک
اٶزآیتان :کاملا شبیه به شفق
اٶزآیسان :نظیرماه
اٶزبال :عسل اصل وحقیقی
اٶزبَن :خال ویژه ومادرزاد
اٶزبیل :آنکه دارای دانشی خاص است،باسواد وآگاه
اٶزپینار:منبع آب منحصربه فرد،آب حیات بخش وزلال چشمه
اٶزجان :تَنی،عزیز و محبوب
اٶزدَش:فاقد تفاوت،کاملا یکسان
اٶزدَک :ماده،ماتریال،تنۀ درخت
اٶزگو :منحصربه فرد،خاص وویژه

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از