تورکی دیلی نین اؤرگنمه سی

بَتی : تصویرکردن ، چهره و صورت، قد و قامت
بَتیک : مکتوب، نامه، نوشته های رسمی، سند، دعای مکتوب
بَدیز: زیبا ، خوش قد و قامت، ظریف
بَگَنچ : خوشایند ، پسندیده و مطلوب
بَزَک : نقش و نگار ، آرایش و زینت
بَلگَن : شایسته ، لایق ، سزاوار
بَلگَین : واضح، بارز و آشکار، روشن
بَنزَر : شبیه ، نظیر، مانند ، شایسته ، مناسب
بَن شَن : من خوشبخت هستم ، بختیار و نیک اقبالم ، من شاد و مسرورم
بنفشه : مَنَکشه
بَن گول : گل و یا شکوفه خالدار
بَنگین : دائمی ، جاویدان و ابدی
بَن لی: آنکه در چهره و یا پیکرش خال داشته باشد ، دارای خال یا لکه
بَنیجه :ابدی، جاودان ، بی انتها ،ماندگار و همیشگی
بولود: ابر ،بخار
بیرجه :واحد ،تک ،یگانه ،یکی
بیرسَن :آنکه یکی باشد،بی بَدیل،یکّه و تنها
بیر گول :گل بی مثل و مانند،گل یگانه و بدیل
بیلگه :عالم ،انسان مُدرک ،صاحب معلومات و محفوظات ذهنی عمیق و وسیع
بیلگی :علم ودانش ،سواد و معلومات ،معرفت و آگاهی
بیلگین :عالم ،صاحب دانش و فضیلت

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از