روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۸
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 686
  • 721
  • 1,335,608
توضیحات کمالوندی درباره پیگیری قضایی حمله سایبری به تاسیسات هسته ای ایران

توضیحات کمالوندی درباره پیگیری قضایی حمله سایبری به تاسیسات هسته ای ایران

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی پیرامون پیگیریهــای قضایی حمله سایبری به تاسیسات هسته ای ایران، توضیحاتی را ارائه کرد. «بهروز کمالوندی» ســخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان ، پیرامون پیگیری حمله سایبری به تاسیسات هسته ای ایران از طریق مراجع قضایی داخلی و بین المللی، اظهار داشــت: پیگیری این موضوع در حوزه کار وزارت خارجه اســت امــا در عین حال ما هم مشــغول به جمع آوری اطلاعات هستیم . وی ادامه داد: در نهایت اطلاعات جمع آوری شده را در اختیار وزارت خارجه قرار خواهیم داد، الزم به ذکر است این حمله ها مربوط به مسائل گذشته از جمله ویروس استاکس نت می باشد. وی افــزود: اکنون در حال انجام مکاتبات داخلی هســتیم و خلافی ها و مدارکی که گزارش شــده را پس از جمــع آوری در اختیار وزارت خارجه قرار خواهیــم داد البته این کار در زمان خودش، یک بار انجام شــد و اکنون بار دیگر این موضوع برسی می شــود تا بتوانیم به لحاظ بین المللی و حقوقی آن را پیگیری کنیم.مســتقیما به مراجع بین المللی مراجعه نمی کنیم گفت: این موضوع برعهده وزارت امور خارجه است و ســازمان انرژی اتمی به صورت مستقیم با مجامع بین المللی در تماس نخواهد بود، اکنون مســئله مهم این است این موضوع را به کدام مرجع بین المللی باید ارائه کنیم و چه مدارکی الزم است که بخش حقوقی و بین المللی وزارت خارجه این کار را انجام خواهد داد. ارائه گزارشهای منظم آژانس درمورد برنامه هستهای ایران سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان با اشاره به اینکه ما به صورت مقــرر گزارش های خود را به آژانس اعلام می کنیم خاطرنشــان کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی هر ســه ماه یک بار پیرامون فعالیت های هسته ای کشــورمان گزارشی را ارائه خواهد کرد و قرار نیست نشستی میان ایران و آژانس برگزار شود. کمالوندی اظهار داشــت: مسائل متعددی در حوزه فنی در مسیر اجرای برجام مطرح شده بود که در چندین جلسه کمیسیون مشترک میان ایران و ۱+۵ این مسائل مطرح و عمده آنها حل شد، البته برخی موضوعات که تعدادشان زیاد نیست، باقی مانده است. وی گفت: در کمیســیون بعدی مشــترک برجام که در حاشیه نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار میشود، پژمان رحیمیان به عنوان نماینده سازمان انرژی اتمی شرکت دارد. کمالوندی درباره موضوعات مطرح در این نشست به ویژه پایبند نبودن طــرف مقابل به تعهداتش اظهار کرد: در حوزه فنی ـ هســتهای چندان موضوعی نداریم. در بیش از شــش ماه گذشته مواردی مطرح شده که بعضا حاکی از زیادهخواهی یا درخواستهای بیشتر برای انجام برخی کارها بوده است که البته ما صرفا طبق برجام عمل کرده و خواستههای بیشتر را نپذیرفتیم. وی همچنین در خصوص برخی از گزارشها از سوی رسانههای غربی و موسسات تحقیقاتی آمریکایی در مورد روند اجرای برجام خاطرنشان کرد: برجام سندی است که برای اجرایی شدنش مستلزم الزاماتی است که میتواند این الزامات تعابیر و تفاســیر مختلفی را ایجاد کند، بنابراین رســانهها و افراد ارزیابی خودشــان را دارند.ســخنگوی سازمان انرژی اتمی در رابطه با آخرین نتایج مذاکرات میان ایران و روســیه در رابطه با ســاخت ســانتریفیوژ برای تولید ایزوتوپهای پایدار در سایت فردو گفت: تاکنون ۱۰ جلسه در این رابطه مذاکره کردهایم و روند به خوبی جلو میرود. ســندی حدود ۴۰ الــی ۵۰ صفحه در رابطه با این موضوع در حال بررسی است و ما اصراری نداریم که جزئیات و محتوا را فدای زمان کنیم

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز