جریمه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز روزانه ۱۵۴هزار تومان تعیین شد

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره جریمه کارفرمایان متخلف گفت: بنا بر مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد در سال ۹۶، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ریال تعیین شد.
‘علی اقبالی’ افزود: براساس قانون هر گونه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.
وی گفت: میزان جریمه سال ۹۶ کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار می‌کنند، به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مبنی براعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است.
وی اضافه کرد: براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال در سال ۱۳۹۶ تعیین شد و مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی یک میلیون و ۵۴۹ هزار و۸۸۵ ریال معین شد.
اقبالی گفت:مبلغ یاد شده، درخصوص کارفرمایان متخلف اعمال و در صورت تکرار تخلف، این میزان جریمه دو برابر خواهد شد.
وی تعداد بازرسی های صورت گرفته در سال گذشته را حدود ۷۳ هزار و ۲۹۷ نوبت بازرسی و تعداد گشت بازرسی در قالب گشت مشترک را ۳۲ هزار و ۸۰۸ نوبت توسط این اداره کل اعلام کرد.
به گفته اقبالی، تعداد اتباع شناسایی شده شاغل به صورت غیرمجاز در کارگاه ها ۴۶ هزار و ۱۳۵ نفر و میزان قبوض جریمه ۱۷هزار و ۲۸۷ برگ بوده که توسط اداره کل استانها صادر شده و در این زمینه هشت هزار و ۸۰۵ نفر کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی و ۲۳ هزار و ۱۸۲ نفر نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شده اند.
بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ بیش از ۱/۵میلیون نفر اتباع افغان در ایران زندگی می کنند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از