حکمروایی خوب شهری و شورای پنجم شهر تبریز

“یکی از اعضای شورای چهارم شهر تبریز به دلیل اتهامات مالی بازداشت شد”. شهروندان تبریزی در روز بیستم اسفند سال ۹۴ در حال گشت زنی در تارنماهای خبری بودند که با این خبر مواجه شدند. متعاقب آن خبرهای مشابه در روزهای بعد از آن شنیده شد و جامعه تبریز را در بهت و سرخوردگی فرو برد و دیوار بی اعتمادی را بین مردم و مدیریت شهری ایجاد کرد. درنتیجه، ضرورت مقابله با تخلفات و فساد مالی و همچنین بهره گیری از سازوکارهای مقابله با آن را بیش از پیش عیان ساخت.
حکمروایی خوب شهری که به عنوان دکترینی جدید از اواخر قرن بیستم مطرح شده است می تواند ساز وکاری جهت مقابله با فساد و همچنین وارد کردن مردم در جریان تصمیم گیری باشد. اصطلاح حکمروایی که در مقابل اصطلاح حکومت قرار می گیرد به معنای مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند تصمیم گیری است و در آن تمامی کنشگران به جز دولت و گروههای نظامی زیرشاخه جامعه مدنی به حساب می آیند. حکمروایی خوب از ۸ مشخصه اصلی تشکیل شده است که شامل: پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیری، اثربخشی، عدالت، قانون گرایی، فراگیری و مشارکت مدنی است. بنابراین در یک سیستم حکمروایی مطلوب بایستی حکمروایان در فرایند تصمیم گیری از این اصول پیروی کنند. که نتیجه این پایبندی، افزایش اعتماد مردم به حاکمان، پایداری سیستم مدیریتی و حل بهتر مشکلات و کارایی تصمیم گیری آنها خواهد شد.
شورای پنجم شهر تبریز که پس از اتفاقات روی داده در سال ۹۵ در شورای چهارم و عملکرد ضعیف اکثر اعضای شورای چهارم در حالی شروع به فعالیت خواهد نمود که با انتظار متعدد شهروندان مواجه است و زیر ذره بین رای دهندگان روز ۲۹ اردیبهشت قرار خواهد گرفت.
رای دهندگانی که تکرار فساد در شورا برایشان غیر قابل پذیرش است و خواهان شورای شهری هستند که قانون گرا، تاثیرگذار، مسئول، شفاف و حامی طبقات و گروههای ضعیف جامعه باشد.
خواسته هایی که در زیر پرچم حکمروایی مطلوب قابل پاسخگویی هست. بنابراین از اعضای شورای پنجم انتظار می رود که در طول دوره خدمتگذاری خود براساس حکمروایی مطلوب عمل کنند. بعد نظارتی خود بر مدیران شهرداری را حفظ کنند. عملکرد شفاف و پاسخگویانه داشته باشند و منافع همه طبقات شهر را تامین نمایند. همچنین در انتخاب رییس شورای شهر و انتخاب شهردار ـ که یکی از مهم ترین وظایف شناخته شده شورای شهر در قانون شوراهاست ـ در کنار شاخص های مدیریتی ذکر شده در نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر می توانند به رویکرد حکمروایی خوب اولویت دهند و بر گزینه هایی تاکید بیشتری داشته باشند که هم از لحاظ شخصیتی و هم سابقه عملکردی گذشته می توانند حاکم خوب شناخته شوند. شورای پنجم با پایبندی به حکمروایی خوب می تواند شورای ضدفساد و مردم محور در تاریخ شوراهای شهر تبریز شناخته شود. به قلم : حسین سعدلونیا

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از