خبرنگاری یعنی جراحی ؟

منصوریروز خبرنگار بهانه ای است تا در مورد خود بنویسیم و این فرصت ای کاش تبدیل به ظرفیتی می شد تا مخاطبان این عرصه که اعم از مدیران و مسئولان و مردم عادی و نخبگان هستند در مورد خبرنگاران اظهار نظر کنند. تا ما هم در این پروسه اجتماعی شدن و بازتعریف نقش های اجتماعی خود نصیب و بهره لازم را ببریم. باری بناست تا درمورد این روز خود گوئیم و..
اگر بخواهیم خبرنگاری را به شغل دیگری تشبیه نماییم، یکی از این شغل ها جراحی است. خبرنگاران در پارادایمی زندگی می کنند که نقش اجتماعی ساخته شده برای آنها از ظرف نقد و نقادی می گذرد. دیگر کسی از خبرنگاران سخن غیر انتقادی به معنای صحیح آن را نمی پذیرد.
اما چرا نقد را به جراحی تشبیه نمودیم ؟
آلپورت(روانشناس) عقیده دارد که وقتی که از کسی انتقاد میکنیم، داریم به نوعی دست به جراحی شخصیت میزنیم، همانند جراحی که میخواهد توموری را از بدن بیماری خارج کند و هنگام جراحی مواظب است رگ و پی های سالم اطراف تومور آسیب نبیند!
پس هنگامی که تیغ انتقاد را در دست میگیریم همان قسمتی را که باید زیر تیغ ببریم و مواظب قسمتهای سالم شخصیت باشیم!
مثلا وقتی کسی را میخواهیم به خاطر عدم مسئولیت پذیری انتقاد کنیم، نباید از واژه های مثل از تو ناامید شدم! یا تو هیچی نمیشی و غیره که کل شخصیت را زیر سوال میبرد استفاده کنیم، راه درست اینست که پس از گوشزد کردن نکات مثبت شخصیت فرد که مطمئنا همه دارا میباشند از عدم مسئولیت پذیری وی انتقاد کنیم.
حال همین نگاه را با یک مقیاس بزرگ و ساختاری تعمیم بدهیم به کل جامعه. خبرنگار در نشست سالن جلسه استانداری، دادگستری، شورای شهر و.. حضور دارد و در داخل استخر خبر شنا میکند. او باید با تسلط بالای خود فی المجلس سره را از ناسره تشخیص دهد و از لابلای فیک ها و مطالب تشریفاتی و .. حقایق را کشف و مخابره نماید.امروز انتظار از خبرنگار صرفا انعکاس آنچه می بیند و میشنود نیست ، انتظارها حول محور مخابره حقایق است آن هم با نگاه انتقادی و همه جانبه. او باید لب مطلب را دربیاورد، از لابلای کلمات ، لغت های بی فایده ساختار سیاسی اجتماعی اقتصادی را حذف و مغز سخن را بر روی کاغذ (البته امروز صفحه وب و پنل تلگرام و..) بازگو کند به شرطی که آسیبی هم به سایر اجزای وقایع وارد ننماید.
از اینروی اگر بگوئیم خبرنگاران باید شبیه جراحان عمل کنند بیراه نگفته ایم.

غلامرضا منصوری

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از