خرید تضمینی ۴۵ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت کشور گفت: تا زمان حاضر ۴۵ هزار تن گندم از گندم کاران استان خرید تضمینی شده است.
اسفندیار ابوالحسن زاده با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم در استان آذربایجان شرقی از نیمه دوم ماه خرداد آغاز شده است، خاطرنشان کرد: امسال بر اساس پیش بینی ها انتظار میرود ۵۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری گندم مازاد برنیاز کشاورزان به قیمت ۱۳۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم خرید تضمینی میشود، اعلام کرد: ۸۰ میلیارد ریال از بهای خرید این محصول در سال جاری به کشاورزان پرداخت شده است.
وی همچنین از خرید تضمینی ۵ هزار و ۳۰۰ تن کلزا از کشاورزان استان در سال جاری خبرداد و گفت: قیمت پایه مصوب برای خرید دانه روغنی کلزا در سال جاری از قرار هر کیلوگرم بر اساس شاخص های جدول پاکی ( شامل ۲% ناخالصی و ۱۰% رطوبت ) مبلغ ۲۸۶۶۵ ریال است.
وی با بیان اینکه به ازای هر درصد ناخالصی و رطوبت کمتر از ارقام مندرج در جدول ، به همان نسبت به وزن محصول دانه روغنی تحویلی تحت عنوان (جایزه پاکی) اضافه و بهای آن محاسبه و پرداخت می شود ،گفت: تا زمان حاضر ۹۳۰ میلیارد ریال از بهای خرید تضمینی کلزا از کلزاکاران استان پرداخت شده است.
خرید تضمینی محصولات راهبردی همچون گندم از رویکردهای حمایتی دولت به منظور تحقق خودکفایی است.
امسال میزان تولید گندم در آذربایجان شرقی ۷۵۰ هزار تن پیش بینی شده است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از