دایک ها و دریاچه اورمیه

رضا صمدزاده فهیم( کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز) مهدی ضرغامی( استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز) وحید نورانی( استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز) در مقاله ای علمی ادعا نموده اند احداث دایک های زمین شناختی میتواند موجب کمک شایان به نجات دریاچه اورمیه گردد . از این روی به گزارش مختصری از یافته های این تحقیق برای آشنایی افکار عمومی و تصمیم گیرندگان این عرصه ارائه می گردد.
در این مقاله ، مخزن دریاچه ارومیه به کمک نرم افزار SURFER به صورت سه بعدی مدل شده و نمودار حجم – سطح دریاچه در ترازهای مختلف محاسبه شده است. سپس با محاسبه تبخیر، دبی جریان های سطحی و زیرزمینی وارده به دریاچه، میزان بارش و سایر عوامل تاثیرگذار، بیلان هیدرولوژیکی دریاچه به روش پویایی سیستم ها، مدل شده است. حسن استفاده از روش پویایی سیستم ها، توانایی لحاظ بازخوردها و اثرات برگشتی به صورت پویا است.
برای انجام محاسبات مربوط به بیلان از نرم افزار VENSIM استفاده گردیده است. پس از بررسی نتایج بیلان دریاچه، مشاهده می شود که به سبب موقعیت خاص حوضه، مهمترین عامل خروج آب از دریاچه، تبخیر سطحی می باشد؛ بنابراین احداث دایک می تواند تاثیر بسزایی را در کاهش سطح تبخیر دریاچه ایفا نماید. در این راستا سه سناریو مکانی برای محل احداث دایک ها پیشنهاد شده است و تاثیر هر دایک در جهت کاهش سطح تبخیر و بیلان هیدرولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است.
با شبیه سازی سناریوهای پیشنهادی در مدل بیلان و پیش بینی رفتار تراز آب دریاچه ارومیه در بازه زمانی ۱۱ ساله، نتیجه میشود که با احداث دایک در سناریوی اول پس از ۲۵ ماه، تراز دریاچه به ۱۲۱۶ متر میرسد که برای رسیدن به این تراز در سناریوی دوم، ۱۲۱ ماه نیاز است.
در سناریوی سوم در مدت ۱۱ سال، تراز دریاچه از ۱۲۱۲ متر فراتر نمیرود. به عبارت دیگر بدون انتقال آب از حوضه های دیگر یا سایر عوامل تأثیرگذار در افزایش بیلان آبی دریاچه، حداقل ۵ سال نیاز است تا بعد از احداث دایک فقط ۶۵ درصد دریاچه، به تراز اکولوژیک مورد نظر برسد.
در نتیجه صرفاً احداث دایک نمیتواند نتیجه مطلوبی در احیای دریاچه داشته باشد. لازم به ذکر است که ایده محققین در این مقاله قطع جریان دریاچه و ایجاد دایک نیست؛ بلکه بررسی علمی این مسأله و ارزیابی شرایط پیش روی دریاچه در صورت احداث دایک میباشد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از