درباره سند آمایش استان

چند روز پیش در یکی از گروه های واتس آپی خلاصه ای از سند آمایش استان را برای نخستین بار دیدم.
همین که این سند به همت سازمان برنامه و بودجه استان تهیه شده قابل تقدیر است . چه اینکه باید بدانیم استان آذربایجان شرقی در تالیف سند راهبری توسعه استان که به سند تدبیر و توسعه معروف است پیشگام می باشد. در مصاحبه ای که اخیرا با دکتر بهبودی داشتم وی میزان تحقق اهداف این سند را ۶۱ درصد اعلام نمود. نکته مهمی که در بررسی سند توسعه و این سند آمایش قابل توجه است تاکید بر میدان داری دولت در توسعه است.چه اینکه در مقدمه سند آمایش، تئوری مبنا و مفروض ، الگوی توسعه نهادی مقرر گردیده است. این تئوری هرچند بر تاکید روی تاثیر و اهمیت فراوان نهادها (institution) استوار است اما تلویحا دولت را بعنوان مهمترین نهاد موجود نیز به رسمیت میشناسد .
می دانیم که انتخاب مبنای تئوریک برای سند های استراتژیک مانند زیرساخت است برای یک ساختمان . از این روی باید انتخاب این تئوری ها بیشتر مورد دقت قرار گیرد تا با درنظر گرفتن جمیع شرایط این کار انجام گیرد.
واقعیت میدانی و استراتژیک جامعه ایرانی است که اغلب کارشناسان معتقدند دولت ایران به عنوان مسئول قانونی شناخته شده در نظام، حداقل تا ۱۰ سال آتی از آسیب های چند بحران و تهدید در امان نخواهد بود . تهدیداتی مانند شرایط امنیتی منطقه، تحریم های ظالمانه علیه ایران، موضوعات نقل و انتقال پول با بانک های جهانی و..
و علی القاعده در این شرایط امکان ثبات ایده آل برای اقتصاد نیز به این زودی ها وجود نخواهد داشت. بنابراین با توجه به موضوع فوق، به نظر میرسد تصمیم گیران توسعه ای کشور و استان بایستی به سمت الگوهای لیبرال توسعه سوق یابند که در آن نقش دولت به حداقل رسیده و بر نقش حداکثری بخش خصوصی بعنوان پیشگامان توسعه تاکید می گردد.

غلامرضا منصوری

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از