دریای کرمسن

ای عشقیله مبهوت ائدن خـــــــــلق جهانی
تفســــــــــــــــــیر ائدن عالمه اسرار نهانی
سکّانِ ســـــــماواتی سالان حئیرت محضه
مســـــــــــــــتغرق ائدن بحر بلایاده بلانی
وی قانلی باشی زمـــــــره ی ِ ارواح مَطافی
مبهوت قالیب عرشـــــــــیده جمع صُلحانی
بو نیزه دی یا نخــــــــــــله سینادی کلیمه ؟
ترجیح وئریب جنّته مـــــــــوسی بو فضانی
بیر ترجمه دیر قانلی باشیــــــــــن دینِ مبینه
اَعما نه بیلیر ترجــــــــــمه یِ نوکِ جدانی
قرانیـــــــــدی قران اوخویور نوک جداده
تفسیر ائله ای مصحــــــــف ناطق عَجَبانی
یوخ گوش ِکر ِ اهل ذلالتده لیــــــــــاقت
شـــــــــاد ائیلیری بو لحنِ حجازی اسرانی
جانلار اولا اول نهــــــــضت خونینوه قربان
اهلِ دله کعبه ائله دیــــــــن کرب و بلانی
دریای کرمسن ، کرمینـــــــدن سنین حتی’
نازلی بالاوین قـویمادین آخسین یئره قانی
اوجوندا آخان قانی دوتوب گویلره سپدین
باشدان باشا زینت ائله دین عرش خـــدانی
مامور ائله دین منده گِئدم بزم شـــــــــرابه
منــــــــــکوب ائدرم بزمیده جمعِ سفرانی
شـــــــــــــــامات منه بِئر ِ علم من اَسداللّه
زینبده حـــــــــمایل ائله ییب تیغ دو تانی
عِرق اَســـــــــــــدالّله گلیب منده خروشه
سن باخما که غم ، قدّیمی ائیلیبدی کمانی
اهلیندن او یئرده نگــــــــران اولما حسینیم
تسخیر اِئدر آهیله ، رقیّــــــــه م او مکانی
سن زینبیوه حقدن اوزون ایســـــته سعادت
شش گوشه مزارینده ائده اشـــــــک فشانی
دفنینده گلیب شرکت ائدم اولمادی ممـکن
قسمت اولا منده گورم ای کاش او بنــــــانی
صد حیف اوزاق دوشدو علمدارین اؤزوندن
جــــــــــــــمع اولدی کنارینده بقیه شهدانی
یاتدی ایاقین آتدا علــــــــــــــی اکبر ادبدن
سیننده یاتیب ، غنـــــــــــــچه خونین دهانی
شامه گئدیر آردینجـــــــــا ولی باشی جداده
قان آغلادیر احوالی اونــــــون بی کس آنانی
گاهی او باشی اوینادیری نیــــــــــزه ده لشگر
باخدیقجا ربابین اوجــــــــــــالیر عرشه فغانی
گاهی آییریر باد صبا تئـــــــــــــــللری تئلدن
اول منظره قلبینـــــــــــــدن آلیر تاب و توانی
افـــــــــسوس که چاتمیر الی بیر نوکِ جدایه
تا بلکه زیارت ائلیــــــــــــــــــیه نازلی بالانی
عهدیمدی حسین طعنه وورام عــــــهد (عتیقه)
بو عـــــــــــهد، نمایانئ ائلییه ر، عهد و وفانی
طهمورثی (عتیق)

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از