روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۳/۰۸
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 242
  • 351
  • 1,279,775
دمنوشی موثر برای درمان خلط گلو

خلط گلو معمولا یکی از عارضه های سرماخوردگی است.
عفونت ها و مخاط ها از راه حنجره به ســمت حلق می آیند
و ســبب بوی بد دهن می شــوند.برای درمــان این موضوع
راه حل هــای مختلفی وجود دارد اما ما در این مطلب قصد
داریم شــما را بــا راه حل خنگــی برای درمان خلط آشــنا
نماییم.استفاده از دمنوش ها درمان موثری است که دمنوش
جوشانده حلیله زرد می باشد.
جلال الدین حســینی متخصص طب ســنتی اظهار داشــت:
یکــی از شــایع تریــن علت وجــود خلط بــه خصوص در
ناحیه حنجره و گلو، عفونت ها و مخاط هایی اســت که از
حفره های سینوســی به سمت حلق جریان پیدا می کند.
وی اضافــه کــرد: عفونت های ایــن چنینی که نزلــه نامیده
می شــود، معمولا در ســاعات ابتدایی صبح بیشــتر اســت و
هرچه به میانه روز پیش می رویم از میزان آن کاسته می شود.
حســینی عنوان کــرد: خلط می تواند طب ســنتی و گیاهان
دارویــی-داروی گیاهــی – ی بــرای ورود عفونت به بدن
باشــد و با افزایــش حجم خلــط احتمــال ورود عفونت به
گلــو و ریــه ها افزایش یافتــه و در بلندمدت ســبب ابتال به
بیماری های قلبی و آسم و تنگی نفس شود که انباشته شدن
خلط در معده ســبب لزج شدن مخاط معده و نیز بدبو شدن
دهان می شود که کهنه شدن خلط درمان سرماخوردگی را
به تعویق می اندازد.
وی اظهار داشــت: در اقدامات پرهیــزی برای درمان خلط
افراد باید ســعی کنند سحیر خیز باشــند و در ساعت ۵ تا ۸
صبح بیدار باشــند زیرا که در این ســاعات حجم خلط بدن
افزایش می یابد اما سحرخیزی در این ساعات سبب کاهش
غلظت خلط بدن می شود.حســینی افزود: افراد باید ســعی
کنند در هنگام شــب از خــوردن ســردیجات مانند لبنیات
همچون ماســت، دوغ و شیر و نیز ترشــیجات، ماهی، کاو،
گوجــه فرنگی خام، خیــار پرهیز کنند زیرا این مواد ســرد
میزان خلط های صبحگاهی را افزایش می دهد.
این متخصص طب ســنتی گفــت: برای درمــان خلط بدن
به وســیله مصــرف گیاهــان دارویــی و داروهــای گیاهی
می تــوان از گیاهانی همچون آویشــن، پونــه، گل ختمی،
گل پنیرک که آنتی بیوتیک های طبیعی هســتند به صورت
دمنوش برای درمان خلط اســتفاده کرد.حســینی بیان کرد:
برای درمان خلط به وسیله گیاهان دارویی می توان از بخور
آویشــن و پونــه، نعنا فلفلــی، دمنوش و بخــور اکالیپتوس،
جوشانده مخلوط آویشــن و پونه و پنیرک روزی سه مرتبه
می تواند در درمان خلط به خصوص خلط های صبحگاهی
بسیار موثر است.
حســینی اظهار داشــت: برای درمــان موثر خلــط می توان
جوشانده مخصوص حلیله زرد و گل ختمی استفاده کرد به
این صورت که حلیله زرد و گل ختمی را آســیاب کرده و
از یک و نیم قاشــق غذاخوری از مخلوط آسیاب شده این
دو گیــاه را در داخل یک لیوان آب جوش ریخته و در آن
را بســته و به مدت یک شــب تا صبح بماند تا این دو گیاه
ته نشین شــده و تاثیر ضد خلطی خود را بر روی آب لیوان
بگذارد و فردا صبــح آن را میر کنند.وی افزود: افرادی که
نفخ معده و شکم نداشته و سر دچار سردرد هم نمی شوند،
مــی توانند برای درمان خلــط از پیاز خام اســتفاده کنند و
همچنین مصرف هویج و زنجبیل هم برای درمان خلط بدن بسیار مهم است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز