روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۹
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 1
  • 383
  • 814
  • 1,336,119
زمینه های مشارکت در احیای دریاچه ارومیه باید از دولت به ملت واگذار شود

معاون محیط طبیعی ســازمان محیط زیســت تاکیــد کــرد: بایــد زمینه های مشــارکت از دولت به ملت واگذار و از مشــارکت وســیع مردم در این زمینه بهره برده شود. فرهــاد دبیری در مراســم تجلیــل از فعالان احیــای دریاچــه ی ارومیــه اظهــار کــرد: دریاچــهی ارومیــه عنوان های پــارک ملی، ذخیره گاه زیســت کره و تالاب بین المللی را یدک می کشــد و این امر اهمیت موضوع و احیای آن را بر همگان روشن میکند. وی افزود: اگــر خواســتار خروجی موفق و امید بخش هستیم باید حامی حرکات مردمی که در راســتای احیای دریاچه شــروع شده است، باشــیم؛ حفاظت از محیط زیست نباید در اختیار قشــر خاصی از جامعه باشــد، بلکه حفاظــت باید در قالب مدیریت مســئولان و همه ی مردم انجام شود. وی خاطرنشــان کــرد: کشــاورزان یکی از پایه هــای اصلی زیســتبوم و اکوسیســتم ها هســتند و نادیده گرفتن آنان ضرر بزرگی به محیط زیست خواهد زد. دبیری بیان کرد: با توجه به زمان محدود باید از مرحلهی الگو ســازی رد شــد تا الگوهای درست مصرف، نهادینه و تثبیت شوند. وی عنوان کرد: سیســتم کشــاورزی امروزه بایــد بــا مفهــوم ســنتی کــه در ذهــن همه نهادینه شــده اســت، فاصله بگیرد و برنامهی کشــاورزی و معیشــت پایــدار را در الویت قرار دهیم.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز