سلطان و شاخ !

سرویس سیاسی ساقی آذربایجان / در روزهای اخیر دو دستگیری در کشور بازتاب زیادی داشته است ، دستگیری سلطان سکه و شاخ های اینستاگرام.هرچند هر کدام از اینها مقوله هایی جدا از هم هستند اما وجه مشترکی دارند که نباید از آن غفلت نمود.
خبر نخست دستگیری سلطان سکه با دو میلیون قطعه سکه بود. از نامگذاری سلطان بر روی فرد دستگیر شده هیچ اطلاعی نداریم که توسط چه کسی این لقب به او اعطا شده است اما این نکته بدیهی است که نام گذاری سلطان در چنین مواقعی حاوی یک بار منفی و مخرب است . مانند سلطان شکر، سلطان سیگار و… و اخیرا هم سلطان سکه!
یکی از دلایل عمده تیتر کردن این دستگیری یقینا می تواند انتقال این پالس به جامعه باشد که اوضاع اقتصادی کشور تحت کنترل است و قوه مسئول اجازه هیچ گونه میدان داری در این خصوص را به کسی نخواهد داد. این شاید مهمترین پیام این دستگیری بوده باشد.
دستگیری سلطان ها رویکردی امینتی در مواجهه با موضوعی اقتصادی است و از این مسیر میخواهد عطش جامعه در مقصریابی را ارضا کند. درمواقع بحرانی، افکار عمومی اغلب دنبال یک مقصر هستند تا از این طریق مساله را برای خود ساده سازی نمایند . در قضیه دستگیری سلطان سکه اتفاقا دولت نیز به پروسه علاقمند و نیازمند بود تا نشان دهد آنچه خود انجام میدهد صحیح است اما این نقش مخرب سلطان هاست که بازی را به هم می زنند .نگاهی گذرا به اصول بنیادین اقتصاد آزاد اما نشان از آن دارد که فرد دستگیر شده هیچ اقدام خلافی انجام نداده است. او با رعایت موازین قانونی به اندازه پول جیبش سکه خریده است . اینکه دولت برای فروش سکه محدودیتی قایل نشده تقصیر این خریدار نمی توانسته باشد و کسی هم قانونا نمی تواند از این فرد سئوال کند چرا ۵۰۰۰ سکه خریده ای ؟
درحالیکه اغلب کارشناسان معتقدند دلیل اصلی بحران ارز و سکه در کشور موضوع تحریم هاست و نقدینگی و تبعاتش تنها یکی از زمینه های بروز این وضعیت بوده است نه بیشتر، اما با دستگیری سلطان ها ظاهرا دنبال ساده سازی تعمدی مساله هستیم تا از این طریق به جامعه القا کنیم که ما مشکل را به سادگی حل کردیم . ناگفته پیداست اگر بخواهیم اینگونه مسائل اقتصادی را حل کنیم کم کم باید به سمت حذف کل بازار از سیستم اقتصادی کشور برویم که امری غیر ممکن است .
از سوی دیگر اخیرا اخباری در خصوص دستگیری شاخ های اینستاگرام در رسانه ها می چرخد. این دستگیری ها هم از جنس دستگیری سلطان هاست. یعنی برخورد امنیتی با موضوعی غیر امنیتی .
شاخ های اینستاگرامی به خودی خود دلیل و بانی چیزی و یا وضعیتی نیستند آنها معلول شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند. شاخ ها زاییده یک نیاز اجتماعی بنام میل به دیده شدن هستند که بستری به جز فضای مجازی برای رفع آن نمی شناسند و یا ندارند.
این مساله ریشه در قوانین اجتماعی مشخصی دارد که قابل اثبات است. در این مورد اخیر هم گوئی از دستگیری این افراد اراده ای شامل بر ساده سازی مسائل داریم . گوئی فکر میکنیم با دستگیری چند نفر، دیگر شرایط اجتماعی فرهنگی جامعه ما بخصوص در فضای مجازی به سمتی حرکت خواهد کرد که مورد پسند ماست اما اینجا هم به نظر میرسد تصمیم گیرندگان ، مسائل را ساده انگارانه می بینند.
این دستگیری ها چه سطانی باشد چه شاخی ، تنها صورت مساله را پاک کردن است نه چیز دیگر . این دستگیری ها نشان از آن دارد که در ارائه راه حل برای موضوعات اقتصادی و اجتماعی با مشکلات فراوانی مواجهیم.
کوتاه سخن آنکه مشکل را باید از ریشه ها و نه در شاخ و برگ ها حل نمود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از