روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۸/۰۳/۰۲
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 648
  • 884
  • 1,046,893
سمت و سوی جنبش دانشجوئی استان

سرویس سیاسی ساقی آذربایجان/ شعارهای سیاسی ، دانشجویان ستاره دار، دانشجویانی که با احکام سنگین قضایی بخاطر مشارکت شان در اعتراضات مدنی دی ماه سال ۹۶ بازداشت شده بودند و دهها موضوع دیگر میتوانست محور مطالبات تشکل های دانشجوئی استان باشد اما اوضاع سیاسی-اقتصادی کشور گویا علاوه بر افکار عمومی سمت و سوی حرکت جنبش های دانشجوئی را هم متفاوت از سالهای قبل نموده است .
برای واکاوی شرایط فعالیت و همچنین برنامه های تشکل های دانشجوئی استان با مسئولین انجمن اسلامی و بسیج دانشجوئی چند دانشگاه مصاحبه کردیم.
از آنها پرسیدیم :
۱ – فکر می کنید شرایط و زمینه های فعالیت تشکیلاتی برای اجرای برنامه های تشکل متبوع تان تا چه میزان مهیاست؟محدودیتی وجود دارد یا خیر؟
۲ – برنامه تشکل شما برای مواجهه با وضع موجود اعم از بحران اقتصادی و بحران بی اعتمادی عمومی در کشور و در میان دانشجویان چیست؟
فشارها علیه انجمن اسلامی دانشگاه آزاد تبریز
مهدی جلیلی،دبیر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد تبریز از فشارها و محدودیت های تشکیلاتی دانشگاه به انجمن اسلامی سخن میگوید.
وی گفت متاسفانه بسیج دانشجوئی به رئیس دانشگاه نامه رسمی زده که چرا به انجمن اسلامی مجوز حضور در ستاد استقبال دانشگاه داده اید؟
وی همچنین از فشار به هیئت نظارت بر تشکل های دانشجوئی دانشگاه آزاد نیز خبر داد و گفت هرچند هیئت نظارت و تا حدودی نهاد رهبری جلوی این رفتارهای غیر قانونی ایستادند اما بهرحال این فشارها همچنان تداوم دارد.
وی به برنامه های این تشکل نیز اشاره کرد و گفت : همچنانکه از سال ۷۶ تا کنون پیگیر آرمان های تشکیلاتی خود بوده ایم اما علیرغم برخوردها و فشارهای موجود بخصوص بعد از تغییر تیم مدیریتی دانشگاه آزاد کشورکه فضای چندان مناسبی برای تداوم فعالیتها وجود ندارد اما بازهم پیگیر آرمان های خود خواهیم بود.
وی بعنوان نمونه لغو مجوز برخی از فعالیتهای دانشجوئی انجمن اسلامی بخاطر نصب پوستر محمد خاتمی را از جمله این فشارها دانست و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ، درصدد نیستیم تا فعلا مسائل را بی پرده طرح نمائیم.
عدالت اقتصادی
تنومند مسئول بسیج دانشجوئی دانشگاه تبریز در پاسخ به سئوالاتمان گفت : با توجه به فضای موجود در کشور رویکرد امسال بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز بحث عدالت محوری و لزوم عدالت اقتصادی است و با توجه به این که فضای دانشجویی طبق گفته حضرت آقا موتور و پیشران حرکت جامعه است لزوم وجود این بحث احساس می شود.
تداوم آگاهی بخشی و مطالبه گری
شمس الدین لو دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تبریز در توضیح مبسوطی گفت : خوشبختانه پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فضای دانشگاه های کشور از حالت امنیتی تقریبا خارج شد و در همین راستا انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز قدیمیترین تشکل سیاسی شمالغرب کشور که در زمان دولت های نهم و دهم لغو مجوز شده بود بازگشایی شد و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز مجددا فرصت فعالیت و تاثیر گذاری بر سپهر سیاسی دانشگاه و کشور را پیدا کرد. در این زمینه خوشبختانه در دانشگاه تبریز فضای امن و تقریبا برابر برای فعالیت تشکل های دانشجویی بوجود آمد و انجمن اسلامی طی این سالهای اخیر بعد از بازگشایی فرصت کافی برای اجرای برنامه ها خود و نقش آفرینی در دانشگاه را داشته است.
همچنان آرمان خواه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز با تیکه بر آرمان های اصیل جنبش دانشجویی در این چند سال تمام تلاش خود را برای آگاهی بخشی به دانشجویان در وهله اول و جامعه در وهله بعدی با بکارگیری تمام ظرفیت های موجود در دانشگاه انجام داده است. تقریبا می توان گفت دانشگاه بستر مناسبی در این چند سال برای تشکلهای دانشجویی ایجاد کرده است البته اعتقاد داریم هنوز از عدالت و برابری بین تشکل های دانشجویی فاصله زیادی داریم که امیدواریم با ادامه روند چند ساله دانشگاه تبریز این نابرابری ها کمتر وکمتر شده و عدالت بین تشکلهای دانشجویی در دانشگاه تبریز و دانشگاهای استان ایجاد شود.
محدودیت ها کم و بیش در زمینه فعالیت ها وجود دارد ولی خب فضا قابل مقایسه با قبل نیست و این محدودیت ها جز در مواردی خاص تقریبا به پایین ترین حد ممکن رسیده و انجمن اسلامی دانشجویان در راستای اساسنامه و آرمانهای خود تقریبا می توانند برنامه های تدوین شده خود را جهت آگاهی بخشی به دانشجویان و افزایش دانش سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی آنان انجام دهد.
وی همچنین اظهار کرد : همانطور که مطلع هستید دانشگاه بعنوان موتور محرکه و آگاهی بخش جامعه مهمترین تاثیر را بر روی رفتار جامعه دارد. دانشگاه تبریز با داشتن تقریبا ۲۵ هزار دانشجو بعنوان دومین دانشگاه بزرگ و قدیمی کشور نقش بسزایی میتواند در جامعه ایفا کند. در همین راستا تشکلهای دانشجویی دانشگاه تبریز وظیفه مهمی در زمینه آگاهی بخشیدن و امید دادن به دانشجویان بر عهده دارند که این امید و آگاهی از طرف قشر دانشجو به بطن جامعه انتقال داده خواهد شد. در شرایط حساس کنونی که کشور در برابر تحریم های ظالمانه و غیرقانونی و یکجانبه آمریکا قرار گرفته است انجمن اسلامی دانشجویان و سایر تشکل های دانشجویی ملزم به پرداختن به واقعیت ها هستند تا با بیان این واقعیت ها و تلاش های دولت و نظام، راهکاری برای برون رفت از این بحران را به دانشجویان و بطن جامعه انتقال دهند.
برنامه های جامع
انجمن اسلامی دانشجویان در همین راستا برنامه های جامعی را برای چند هفته آینده در نظر دارد که بتواند دانشجویان را که خود آگاهی دهنده جامعه هستند از مسائل و مشکلات آگاه کند و سعی کند فرهنگ سازی دقیق و صحیحی را در مقابله با تبلیغات ناجوانمردانه گسترده خارجی انجام دهد. متاسفانه شاهد این قضیه هستیم در شبکه های خارجی مردم از طرف کارشناسان به اصطلاح اقتصادی دعوت به احتکار می شوند و متاسفانه بعضی اقشار جامعه از ترس گرانی های بیشتر دست به این کار میزنند . ما دانشگاهیان باید با آگاه کردن جامعه از این اشتباه بزرگ ،دانشگاه و جامعه را آگاه کرده و مقابله کنیم. متاسفانه شاهد آن هستیم دلال ها و کسانی که شرط بندی میکنند برای ارز قیمت گذاری میکنند. اما یکطرف قضیه تحریم ها اقتصادی می باشد طرف دیگر قضیه نوع رفتار جامعه به این وضعیت میباشد باید با امید بخشی به مردم و آگاه کردنشان از وضعیت فعلی مقابل این اهداف بیاستیم و نگذاریم خودمان بیشتر وضعیت را بغرنج تر کنیم.
در ضمن در این میان نباید از تقصیرات دولت هم در زمینه اقتصادی به راحتی عبور کنیم.دولت وظیفه دارد بصورت مداوم با مردم صحبت کرده شرایط را بازگو کند و مقصیران داخلی را معرفی کند مدیران نالایق را تغییر دهد و برنامه های خود را برای کنترل گرانی و وضعیت اقتصادی با مردم در میان بگذارد که این خود باعث کاهش التهابات بازار خواهد بود.
انجمن اسلامی دانشجویان سعی خواهد کرد با دعوت از اقتصاد دانان و مسئولین کشوری به جلسات عمومی با دانشجویان مسائل را بررسی کرده و مستقیما باب گفت و گوی دانشجویان با مسئولین و کارشناسان را فراهم کند.
گفت و گوی مستقیم مسئولین با دانشجویان و آگاه کردن آنان از برنامه های دولت و معرفی مقصران داخلی و برخورد با آنان باعث بازگشت امید و آرامش به جامعه خواهد شد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز