روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۴
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 759
  • 700
  • 1,332,699
ضرورت فرآوری آثار یادواره خط سرخ منا تا رسیدن به دست مسئولان آل سعود

قائم مقــام امور اســتان ها و مجلس حــوزه هنری کشــور گفت: آثار رســیده به یادواره خط ســرخ منــا بایــد فــرآوری شــود تا به دســت مســئولان بــی کفایــت رژیــم آل ســعود برســد و آنــان شــاهد بازتــاب جنایت هــای خود در منای ســال گذشته شوند. مهدی حبیبی، در آئین اختتامیه یادواره سراســری ادبــی هنــری خط ســرخ منا افــزود: آثار رســیده بــه بخــش هنرهای تجســمی این یــادواره باید در فضاهای مجازی منتشــر شــود تا با دست به دست شــدن های متوالی به دســت مســئولان بی کفایت آل سعود برسد. وی بــا ارزشــمند خوانــدن حرکت حــوزه هنری آذربایجان شرقی نســبت به برگزاری این یادواره، اظهــار کرد: فراوری آثار رســیده بــه این یادواره باید رسالت حوزه هنری باشد. قائــم مقــام امــور اســتان هــا و مجلــس حــوزه هنــری کشــور یــادآور شــد: حــوزه هنــری آذربایجان شرقی به رسالت خود در برگزاری این یادواره به خوبــی عمل کرده زیرا که آثار بســیار با ارزشــی به دبیرخانه خط سرخ منا رسیده است. حبیبــی، ادامــه داد: آثار شــعر و داســتان بســیار ارزشــمند و پر محتوایــی نیز بــه دبیرخانه یادواره ارسال شده اســت و آن ها هم باید در قالب کتاب منتشر شود. وی اظهار امیــدواری کرد تــا در برنامه های آتی حــوزه هنری آذربایجان شــرقی بتوان از آثار فوق که به صورت کتاب درآمده است، رونمایی شود. قائــم مقــام امــور اســتان هــا و مجلــس حــوزه هنــری کشــور، حادثه تلــخ منا را کــه باعث جان باختــن و مصدومیــت جمــع زیــادی از زائــران بیت الله الحرام شد، اندوهناک خواند و گفت: این فاجعه جهان اسلام و ملت های آزاده را داغدارکرد و اندوهی بســیار بزرگ در بین مســلمانان جهان به ویژه مردم مسلمان ایران اسلامی پدید آورد. حبیبــی، افزود: مدیریت غلط آل ســعود در صحنه حج و اقدام های ناشایســته ای که عامل این فاجعه بوده، نباید از نظر دور بماند. وی یــادآوری کرد: این گونه حوادث در مراســم حج که در سال های گذشــته نیز شاهد آن بودیم، موجب آگاه ســازی بیشتر افکار مســلمانان و سایر مردم جهان از ناکارآمدی و نبود مدیریت و لیاقت دولت آل ســعود در برگزاری حج ابراهیمی شد. در ایــن آیین، پیام ســعید اوحدی رئیس ســازمان حج و زیارت کشــور توســط امیر روحــی ملکی، مدیر دفتر حج و زیارت آذربایجان شــرقی قرائت شــد، علیرضا قزوه، شــعری برای فاجعه منا خواند و گــروه تواشــیح میعاد قم نیــز به اجــرای برنامه پرداخت. دل گویــه هــای فاطمه، دختــر شــهید محمدرضا جلالـی و اجــرای نمایش ’فــرم‘ بــه کارگردانی محمــد ملکی اصل نیز بخش دیگری از برنامه های خط سرخ منا بود. در ایــن آئین نفــرات برگزیده یادواره سراســری ادبــی هنری خط ســرخ منا طــی آئینــی در تالار مجتمع پتروشــیمی تبریز نیز تجلیل شدند. برگزیــدگان در ۶ بخــش کاریکاتــور، پوســتر، تصویرســازی، شعر، داستان و سایر معرفی شدند. در بخــش کاریکاتــور محســن اســدی، حمیــد قالیجــاری و محبوبه پاکدل به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست آورده و اکبر تراب پور، مهدی عزیــزی و فروزان محمد شــفیع نیــز در این بخش برگزیده شدند. در بخش پوســتر نیز لیدا توحیدی، اصغر رحمانی و عبدالرحمــن مجرد به ترتیب نفرات اول تا ســوم این یادواره را کسب کرده و محمدعلی خلجی نیز نفر برگزیده این بخش شد. براســاس این گــزارش، در بخش تصویر ســازی کســی موفق به کسب رتبه اول نشده و فراز سالک و شــبنم صباغ رتبه های دوم و سوم را از آن خود کردنــد و آرام عالیــی، احــام فائــز و لیلا حاج اســمعیلی نفرات برگزیده در این بخش شدند. بنابر همین گزارش نفرات اول تا ســوم بخش شعر را بــه ترتیب جاوید ســیفی، خدابخــش صفادل و محمدجــواد شــاهمرادی کســب کرده و حســین عبدی، عارف ساســانی و علیرضا رجبعلی زاده نیز مقام شایســته تقدیر را از آن خود کردند. بخش داســتان نیــز رتبــه اول نداشــت و محمود مهدوی و نســیم رضــازاده به ترتیــب نفرات دوم و ســوم را در این بخش کســب کردند و مرتضی فرجــی، میثم موســویان و نعیمه ترکمن نیــا نیز به عنوان مقام های شایســته تقدیر شناخته شدند. بــه گــزارش روابــط عمومــی حــوزه هنــری آذربایجان شــرقی، مهناز افضلی در بخش کتاب، خاطــرات خودنوشــت برای کتاب آســمانی ترین زمین، داداشــی در بخش نمایش رادیویی، ابراهیم زره ســاز در بخش اجرایی یــادواره، مختاروند در بخش نــرم افزار و کمــا الدین شــاهرخ در بخش عکس عناوین شایســته تقدیر را به دست آوردند

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز