روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۸
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 237
  • 721
  • 1,335,159
ظرفیت واحدهای تولیدی در جهت افزایش صادرات باید بالا برود

اســتاندار آذربایجــان شــرقی:

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه وجود زیرســاخت های الزم در شهرســتان بناب گفت: با راه انــدازی واحدهایــی کــه با ظرفیــت پایینی کار مــی کنند، مــی تــوان میــزان صــادرات را از این شهرستان افزایش داد. اســماعیل جبــارزاده در نشســت کارگــروه رفــع موانــع تولید در شهرســتان بناب، با اشــاره به برخی اقدامــات انجام شــده در حوزه تولیــد و حمایت از بخش خصوصی اســتان خاطرنشان کرد: خوشبختانه جلسات کارگروه رفع موانع تولید به صورت مستمر در محــل واحدهــای تولیــدی و صنعتــی برگزار و تصمیات الزم اتخاذ می شود. وی ضمــن تاکید بر شــتاب دادن بر روند بررســی پرونده ها در جلســات کارگروه رفــع موانع تولید، گفــت: امیدواریم این جلســات در تمام شــهرهای استان تشکیل و موانع سر راه تولید و صادرات استان بررسی و چاره جویی شود. اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: اقتصاد مقاومتی نتیجه سیاســت های مدبرانه مقام معظم رهبری است و خوشــبختانه دولت تدبیر و امید و به ویژه شــخص رییس جمهور نیز در این زمینه تاکید فراوان داشته و اقدامات بسیار ارزنده ای انجام گرفته است. جبــارزاده با ابراز خشــنودی ازنتایج ایــن کارگروه بیان کرد: با شــوق صادراتی کــه در تولید کنندگان شهرســتان بناب دیدم، بسیار خوشــحال شدم و این روحیه را بــه تولید کننده هــا و صادرکنندگان این شهرســتان تبریــک می گویــم و امیــدوارم در طی ماه ها و ســال های آتی شاهد جهش خوبی در زمینه صادرات از این شهرستان باشیم. در این جلسه ۱۶۲ پرونده واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیالت سرمایه در گردش برای معرفی به سیستم بانکی تصویب شد. از مجمــوع این پروندهها ۸۲ پرونده مربوط به حوزه کشــاورزی و ۸۰ پرونده به بخش صنعت مربوط بود و میزان تســهیلات مصوب برای این واحدها بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال است

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز