قهرمــــانی دونده المپیکی ایـــــــران در نیمه ماراتن لبنان

دونده المپیکی ایران در دوی نیمه ماراتن لبنان به عنوان قهرمانی رسید.
به گزارش ایسنا، محمد جعفر مرادی در رقابت های دوی نیمه ماراتن لبنان با ثبت زمان ۱:۰۸.۰۴ ساعت در رده نخست قرار گرفت.
محمد جعفر مرادی پیش از این در دوی نیمه ماراتن گرجستان به نایب قهرمانی رسید و رکورد دوی نیمه ماراتن کشور را شکست. او همچنین در دوی ۱۷ کیلومتر آذربایجان نیز نایب قهرمان شده بود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از