مدیریت یا سوء مدیریت

اینروزها در کشور ما جمله ی سوء مدیریت در فضای مجازی، مطبوعات و رسانه ملی و در سخنرانیها توسط سیاسیون و غیر سیاسیون بیشتر به گوش می رسد. ولی راهکار مبارزه با این معضل چگونه است؟ هر کس نظری دارد که در نوع خود درست است. ولی عمده مشکل در سوء مدیریت یکی قبیله گرایی است. وقتی مدیری تصمیم می گیرد در سیستم مدیریتی خود از اقوام و آشنایان استفاده کند، سوء مدیریت بوجود می آید. یعنی شایستگان، کسانی که سالها در سیستم اداری خود زحمت کشیده و مدارج علمی و عملی را طی کرده، باید زیردست چنین کسانی باشند. به نظر ، خسارت سوء مدیریت از رانت و اختلاس و خیلی از موارد تخلف دیگر بیشتر است.
یکی دیگر از موارد سوء مدیریت استفاده از مدیران و کارکنان غیرمتخصص و یا سفارش شده هستند. در چنین افرادی انگیزه لازم برای پیشبرد اهداف سازمانی وجود ندارد. در نتیجه خسارات سنگین مالی و اعتباری دور از دسترس نیست. بهترین راه جلوگیری سوء مدیریت، طی مدارج اداری است. یعنی از صفر شروع کردن. تا در سالهای بعدی اندوخته های تجربی و نشان دادن انگیزه های لازم برای مدیریت داشته باشند. یادمان باشد که استفاده نکردن از مدیران باتجربه و انگیزه دار نیز، خود نوعی سوء مدیریت است و خسارات سنگینی به آن سیستم وارد می کند. خسارت جبران ناپذیر.
یکی دیگر از سوء مدیریت ها ، سودجویی است. شخص مدیر یا کارکنان بیشتر منافع شخصی خودشان را در نظر می گیرند تا منایع سازمانی را. در اینصورت است که رانت و رشوه خواری بوجود می آید. خلاصه جلوگیری از فرهنگ سودجویی و قبیله گرایی و پایبندی به قانون و رعایت سلسله مراتب اداری می تواند بسیاری از سوء مدیریت ها را حل کند. و در آخر ، داشتن علم کافی همراه با انگیزه لازم و روحیه ی جهادی، راه حلی مناسب برای حل مشکلات داخلی می باشد.

ابراهیم داودی تبریزی

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از