روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۱۰
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 522
  • 749
  • 1,337,007
نامه انتقادی زیباکلام به ظریف

صادق زیبا کلام در نامه ای خطاب به محمد جواد ظریف از ممانعت از حضور مایکل اکســوردی ایران شناس انگلیسی در ایران انتقاد کرد.

صادق زیبا کلام در نامه ای خطاب به محمد جواد ظریف از ممانعت از حضور مایکل اکســوردی ایران شناس انگلیسی در ایران انتقاد کرد.

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف وزیــر محترم خارجــه جمهوری اســامی ایران شیدالله ارکانه

با سلام و تحیات، یکشنبه ۱۴شهریورماه جاری، آقای مایکل اکســوردی اســتاد ایران شناســی دانشگاه اکسیتر انگلستان علیرغم داشتن ویزای معتبر موفق به ورود به کشــور نشــده و ازهمان فرودگاه امام خمینی بازگردانده می شــوند. این بار دومی اســت کــه با ایشــان اینگونه برخورد می شود. دردیماه سال۹۱ هم همین اتفاق افتاد. بالطبع این حق مقامات هرکشوری است که از ورود کسانی که ”نامطلوب“ تشخیص می دهند به خاک شان جلوگیری نمایند. ضمن اینکه ایشــان سال ۸۶ به ایران می آیند و سخنرانی هم در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ایراد می نمایند و تا آنجا هم که بنده علم و اطلاع دارم بعد از آن هم مرتکب اقدامی علیه ایران نشده اند. پرسشــم از حضرتعالی این است که وقتی ایشان تقاضــای ویزا مــی نماینــد، علی القاعــده همه جنبــه های صــدور ویــزا از جملــه هماهنگی و استعلام از دستگاه یا دســتگاه هایی که مشارالیه را ممنــوع الــورود به ایــران نمــوده اند صورت می گیرد و در نهایت تصمیم به صدور ویزا گرفته می شــود. یا اینکه بنده اشتباه می کنم و قاعده و قانونی وجود ندارد و هر دستگاهی برای خودش عمل می کند؟ آیا بنظر شــما این شیوه درستی است که وزارت خارجه برای خودش راســا اقــدام به صدور ویزا نماید و دســتگاه های دیگر هم برای خودشــان اقدام نموده و جلوی ورود فرد مذکور را بگیرند؟ آیااین بمعنای آن نیست که ویزای معتبر و رسمی کــه وزارت خارجه جم جــاه قدر قدرت و قوی شــوکت ممالک جلیله محروســه ایــران صادر می فرمایند پشیزی ارزش ندارد؟ آقای مایکل اکســوردی چندین کتاب درمورد تاریــخ و تمــدن ایــران تالیــف کــرده اند که برخــی از آنها به فارســی هم ترجمه شــده اند. بعــاوه ده ها مقاله بلند و کوتــاه در مورد ایران نوشته اند. ایشــان باندازه کافی با ایران آشنایی دارند که بتوانند درک کنند که چگونه می شود که یک ارگان به ایشــان مــی گویند می توانید به ایران بیایید و همزمــان جریانات دیگری که نگران ازاســتقرار سفیر انگلســتان درسفارتخانه آن کشــور در خیابان فردوســی هستند، تلاش می کننــد تا بانگ ”مرگ برانگلیس“ شــان را بلندتر ســر دهنــد وهمچون دایی جــان ناپلئون کال در هیبــت هر چهــره فرهنگی و آکادمیک غربی بالاخص انگلوساکســون یک جاســوس یقینا بالقــوه و یحتمل بالفعل مــی بینند، مانع از ورودشان به ایران شوند. درعیــن حــال هــم خوشــحالند که فقــط از ورودشــان به کشــور جلوگیری شــد. چرا که ممکن بود بعنوان جاســوس و نفــوذی هنگام بازگشــت یا درحین سفرشــان قربانــی ارتقاء روابــط دیپلماتیــک دو کشــور در حد ســفیر مــی شــدند و آنوقــت معلوم نبود چــه خاکی می بایستی برسرشان می کردند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز