نامه به رئیس جمهور در مورد وضعیت دریاچه ارومیه

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر روحانی ریاست جمهور محترم و معزز ایران
با سلام و احترام
با آرزوی توفیق حضرتعالی در تحقق بخشیدن به آرمانهای میهن دوستی خود خاطر عالی را مستحضر میدارد، عنایتاً به عدم تحقق برنامه ریزیهای بعمل آمده در احیای دریاچه ارومیه که ناشی از تنگناهای مالی دولت در عدم تخصیص اعتبارات پیش بینی شده و عدم جدیت مسئولین زیربط ادارات به جهت پراکندگی مقامات تصمیم گیر و نبود مدیریت واحد در پیش برد اهداف تعیین شده در احیای دریاچه ارومیه میباشد، برای جلوگیری از ضررهای مالی و جانی آتی و تحمیل مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به مردم منطقه و دولت مواردی بشرح زیر به خدمت حضرتعالی پیشنهاد میگردد مردم آذربایجان اطمینان خاطر دارند که اوامر جدی صادر خواهند فرمود.
علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد.
۱ – تغییرات اقلیمی و دستکاری بشر در کاهش بارش ها و عدم کارآمدی دستگاههای مربوطه در باروری ابرها و نزول بارندگی در منطقه امری انکار ناپذیر است.
۲ – عواقب اقتصادی – سیاسی – اجتماعی- بهداشتی و تحمیل میلیاردها هزینه بر مردم منطقه و به دولت های آتی امری واضح و مبرهن میباشد.
۳ تسریع در اقدامات جدی برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه به منظور جلوگیری از مشکلات و عواقب مذکور در بند ۲ بشرط خواست دولت محترم بطور اورژانسی از توقعات فوری مردم آذربایجان از ریاست محترم جمهوری میباشد.
۴ – با توجه به اینکه با خشکیدن دریاچه جان و مال ۱۵ میلیون جمعیت ساکن در حوزه دریاچه در خطر افتاده و دولت را مواجه با مشکلات عدیده خواهد نمود و با توجه به عدم نتیجه گیری دولت در احیای دریاچه پیشنهاد میشود دولت با تخریب سدهائی که آب دریاچه را در اختیار حدود ۱۰۰ هزار نفر کشاورزان و زارعین قرار داده، آنچه را که از طبیعت گرفته شده عیناً به طبیعت برگردانده شود و بگذاریم طبیعت خود وضعیت دریاچه را اصلاح و به حالت طبیعی خود برگرداند ضمن اینکه بستن چاههای آب مجاز و غیر مجاز در حوزه دریاچه و تغییر کشاورزی غرقابی به دیم قدیمی همانطوریکه در ۵۰ سال قبل در منطقه مرسوم و حاکم بوده از اقدامات فوری و امور ضروری پیشنهادی به مسئولین دولت میباشد.
۵ – حال سئوال اینست با بیکاری حدود ۱۰۰ هزار شغل و تأمین معیشت حدود ۵۰۰ هزار نفر چکار باید کرد؟ بعید نیست که این اقدام عواقب سیاسی و اقتصادی داشته باشد ولی بدیهی است مقابله با مشکلات متعدد آتی بمراتب مشکلتر از حل مشکل این عده محدود میباشد. حال اگر با مشکلات حدود ۵۰۰ هزار نفر توان مقابله نداشته باشیم چگونه خواهیم توانست مشکلات حدود پنج میلیون نفر جمعیت ساکن در خط اول و مقدم این حادثه مقابله نمائیم آنچه مسلم است با ۱/۱۰ آب مورد استفاده همین کشاورزان، میتوان با تغییر الگوی آبیاری و الگوی کشت زندگی همین تعداد کشاورزان را تآمین نمود ولی هیچ عقل سلیم حکم نمیکند که زندگی ۱۵ میلیون انسان را فدای ۱۰۰ هزار نفر کشاورز نمود ضمن آنکه با وقوع حادثه همین کشاورزان نیز محکوم به فنا خواهند بود. پرواضح است همین کشاورزان با استفاده از ندانم کاریهای مسئولین دولتی در حوزه کشاورزی – آب – محیط زیست – مدیریت استان و زیاده خواهی خود، محیط زیست و اکولوژیکی منطقه را دگرگون کرده و به این روز انداخته اند.
۶ – مزیداً ‌به استحضار میرساند برای جلوگیری از حوادث آتی تشکیل مدیریت واحد برای احیای دریاچه، تخصیص فوری اعتبارات، رها سازی آب کلیه سدهائی که به منظور کشاورزی ساخته شده اند( در فصل زمستان) و عدم ذخیره آب در پشت همان سدها و سوق دادن کشاورزان به کشتهای دیمی و درختان کم آب بر و مشاغل صنعتی – روستائی – خدماتی و صنایع دستی تنها راه حل بحران دریاچه و منطقه میباشد مگر اینکه پروژه خاصی برای منطقه منظور نظر باشد.
با تعذیر از تصدیع اوقات و آرزوی توفیق حضرتعالی و احترام به تمامی شهدا و جانباختگان این مرز و بوم

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از