هنوز کاخ نشین و کوخ نشینی در کشور وجود دارد

حجت الاسام والمسلمین محسن غرویان استاد حوزه در مورد وضعیت جامعه ایران بعد از گذشت ۳۹ سال از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ریشه همه این مشکلات نیز قدرت طلبی و هوای نفس و فاصله گرفتن از آن ارزش های اخلاقی است. هنوز هم فاصله طبقاتی در کشور به همان تعبیر کاخ نشین ها و کوخ نشین ها در کشور ما
وجود دارد که این مشکل باید به وسیله اخلاق و معنویت حل بشود.

استاد جامعه المصطفی در گفت وگ و با خبرنگاران ادامه داد : به طور نسبی می توانیم بگوییم که ما به برخی از آرمان های انقلاب رسیده ایم و یا در جهت آن آرمان ها حرکت کردهایم ولی به هدف ایده آل و نقطه مطلوب نرسیده ایم. نکته دوم این است که شعار ما استقلال، آزادی و جمهوری اسامی بود. تقریبا می توان گفت که ما استقلال سیاسی را بدست آورده ایم ولی هنوز از نظر اقتصادی به استقلال نرسیده ایم.
وی افزود: ما در بعد های کشاورزی، اقتصاد، صنعت و تکنولوژی وابستگی داریم و به کشورهای دیگر نیازمندیم. ما هنوز نمی توانیم خودمان کشتی و هواپیما بسازیم و در صنایع بدین شکل هنوز به خودکفایی نرسیده ایم. در مسائل فرهنگی، متاسفانه اختلاف بین مسئولین ما بسیار زیاد شده است. از نظر اخلاقی نیز ما از برخی از آرمانهای انقلاب حتی فاصله گرفته ایم و تنزل پیدا کرده ایم.

غرویان خاطرنشان کرد: ریشه همه این مشکلات نیز قدرت طلبی و هوای نفس و فاصله گرفتن از آن ارزش های اخلاقی است. هنوز هم فاصله طبقاتی در کشور به همان تعبیر کاخ نشین ها و  کوخ نشین ها در کشور ما وجود دارد که این مشکل باید به وسیله اخلاق و معنویت حل بشود.

این فعال سیاسی یادآوری کرد: حل شدن این موضوعات نیاز به یکسری کارهای انقلابی دارد. در چند روز اخیر دیدم که یک امام جمعه ماند
آقای آل هاشم در تبریز دستور می دهد نرده های فلزی بین مردم و مسئولین برداشته شود و خودشان با تاکسی و اتوبوس به میان مردم می رود و در
عمل نشان می دهد که می خواهد در میان مردم باشد و به همین دلیل هم محبوبیتش بالا می رود.
وی ادامه داد: امامان جمعه دیگر نیز باید یاد بگیرند و این تیم های گسترده حفاظت کاهش پیدا کند. تا اقدام عملی صورت نگیرد اعتماد م ر د م ب ا ز نمی گیرد. برخورد جدی با اختلاس ها و مفاسد اقتصادی باید جدی شود و مردم منتظر هستند که جواب علنی و عینی را ببینند تا به وسیله این اقدامات عملی اعتماد مردم به مسئولین بازگردد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از