وقتی شعارها به شعورها توهین میکند : نمره مردودی برای فراکسیون ترک زبانان!

دولت دوازدهم با معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس عملا دوران حیات کاری خود را آغاز کرد اما نکته ای که با دید تردید باید به آن نگریست عدم حضور وزرایی از میان قومیت ها خصوصا مردم دیار آذربایجان بود.
عدم معرفی وزیر از میان نخبگان سیاسی و مدیریتی به طور کلی قومیت ها در دولت دوازدهم را از چند منظر می توان بررسی کرد که اولین و روشن ترین مساله در این مقوله نمره مردودی فراکسیون خود خوانده و صرفا تبلیغاتی ترک زبانان مجلس بود .
بیشتر این نمایندگان در طول هفته های گذشته در گفتگو با رسانه ها بر معرفی چند وزیر از میان نخبگان سیاسی مدیریتی آذربایجان تاکید کرده اند اما گویا حرف آنها در دولت خریدار ندارد!
عدم معرفی وزرا از میان آذربایجانی ها نه از جهت سهم خواهی های مذموم قومی قبیله ای حکومت های لویی جرگه ای بلکه در جهت چرخش مدیران و حضور تمامی ظرفیت های کشور در راستای پیشرفت و آبادنی کشور است و در این میان آذربایجان به عنوان پیش قراول حرکت رو به جلوی ملت ایران همواره توانسته مردان و زنان نخبه معرفی کند.
در این میان فراکسیون تبلیغاتی ترک زبانان می توانست حتی برای یک بار هم که شده تاثیر و توان خود را به رخ بکشد تا مردم به معنای واقعی کلمه از وکالتی که آنها تفویض کرده اند راضی باشند اما گویا این فراکسیون صرفا در حد شعار تبلیغاتی مطرح بوده و با اینگونه عملکرد خود شعور ترک زبانان و مردم ایران را نشانه رفته است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از