یا مصطفی(ص)!

یـــــا منبع ‏المکارم و یـــــا معدن‏ الوفـــا
یــــــــا مجمع‏ المحاسن و یـــــــا منبع‏ العطا
انت‏الـــــــــــــــــــــــذی بُعِثتَ اِلَینا مُبَشِّراً
واختارَکَ الالــــــــــــــه عن‏الخلق وَاصطَفی
انت‏الــــــــــــــــــذی تَفَضَّلَهُ القُرب و القَبول
وانتَ الّــــــــــــــــــــــَذی تَفَرَّدَهُ العِزّ والعلا
من اِرتَجـــــــــــــــــی بِلُطفِکَ ماخابَ وَانتَفَع
من اِقتَــــــــــــــدی بِشَرعِکَ ماضاعَ واهتدی
یـــــــــــــــــــــــــــا عون مَن تَفَقَّدَهُ عِندَ شَدّهٍ
یــــــــــــــا کَهفَ مَن تَحَصَّنَ فِی‏الضُّرَّ التجا
ای آفتـــــابِ ذاتینه هــــــــــــر ذرّه بیر نبی
مین شرع و دین دیارینـــه هر ذرّه‏ دن ضیا
سن غایت وجـــــــودسان و اؤزگه‏ لر طفیل
سن پادشـــــاهِ مولک سن و اؤزگه‏ لـر گدا
جاروب‏گـــــــــــردِ رهگذرین بالِ جبریل
طاقِ رواقِ درگهین ایوانِ کبریــــــــــــا
دارالشفای حشرده بیــــــــــــــمارِ معصیت
شهدِ شفاعتیندن اومـــــــــــــار شربتِ شفا
ای چاریــــــــار کاملین اعیـــــانِ مولکِ دین
اربابِ صدق و معدلت و رأفت و حیـــــــــا
دؤورون بو دؤرد فصل‏یله بیر معتدل زمان
شرعین بو دؤرد رکن‏ ایله بیـــــر معتبر بنا
یا مصطفی(ص)! فضولی محتاجه رحم قیل
اظهارِ التفات‏ ایله قیــــــــــــــل حاجتین روا
فضولی

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میدهید!

باخبر شدن از
avatar

wpDiscuz