روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۸
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 174
  • 721
  • 1,335,096
گروه های سیاسی استان بدون تنش در کنار هم فعالیت می کنند

دکتر جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی:

استاندار آذربایجان شرقی: گروه های سیاسی استان بدون تنش در کنار هم فعالیت می کنند

اســتاندار آذربایجان شرقی با اشــاره به اینکه تالش بــرای نهادینه کــردن فرهنــگ تحمــل مخالف از رویکردهای اصلی مدیریت ارشــد استان در حوزه سیاســی بوده اســت، گفت: بــر این اســاس امروز گــروه های سیاســی اصلاح گــرا و اصولگرا بدون تنش و برادرانه در کنار هم فعالیت می کنند. اســماعیل جبارزاده افــزود: تحمل مخالف یکی از تجارب ۱۶ ســال نمایندگی من در مجلس شــورای اســت که این روحیــه و اعتقاد باعث شــده اکنون در اســتان آذربایجان شــرقی از نظر سیاسی آرامش حاکم شود. وی ادامه داد: تنش ها و در گیری های غیرضروری که در ســال های قبل وجود داشــته در دولت تدبیر و امید ســعی کردیم به ســمتی هدایت شود که همه همدیگر را تحمل کنند. جبــارزاده گفــت: اینکــه مخالف من فکــر کند و بیاندیشــید یک حسن اســت و باید از نبود صاحبان فکــر ناراحت شــد، به همین دلیل ســعی کردیم در آذربایجان شرقی این روحیه را که نتیجه آن تعامل و تحمل همدیگر است، ارتقا دهیم. وی اظهار کرد: وقتی همدیگر را تحمل کنیم فضای سیاســی اســتان آرام می شــود و نتیجه آن توســعه آذربایجان شرقی است. استاندار آذربایجان شــرقی افزود: نباید اجازه دهیم انرژی ها صرف اختلافات و جدال های غیرضروری و صرف مسایل بیهوده شود. وی تاکید کرد: در طول ســه ســال گذشته از دولت گذشــته انتقاد کــردم ولی افــراد را مخاطــب قرار نــداده ام، زیرا که معتقدم بایــد نقاط ضعف و قوت دولت گذشته گفته شــود و مردم بدانند کجا بودند و به کجا رسیده اند. جبارزاده با بیان اینکه اگر کارهای انجام شــده گفته نشــود ظلم به این دولت اســت، گفت: افرادی فقط ایرادات دولت یازدهم را می گویند؛ انگار دولت در این سه سال کاری نکرده است. وی ادامه داد: زمانی آرزویم این بود دولتی ســرکار بیایــد که بیمه مردم را مــورد توجه و اولویت کاری خود قرار دهد که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این مساله مورد توجه ج دی دولت قرار گرفت ولی متاسفانه این عملکرد دولت دیده نمی شود. استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: برخی افراد با بزرگ کردن کارهای فرعی و نقاط ضعف کوچک که اغلب آنها ساختگی هستند، سعی دارند کارهای بزرگ دولت را کمرنــگ کنند.امروز همه ایران به دلیل فرماندهی مقتدرانه رهبر معظم انقالب به عنوان یک جزیره امن به معنای واقعی است. جبــارزاده با تاکیــد بر اینکــه رهبر معظــم انقالب اســلامی عامل وحدت، عزت و اقتدار نظام اســت، گفت: وجود رهبری مقتدر بالالترین نعمتی است که برای مردم ایران اسلامی ارزانی شده است. وی با اشــاره به ناامنی های موجود در کشــورهای مختلــف جهان حتــی در قــاره اروپا، خاطرنشــان کرد: امروز در ســایه رهبری مقتدرانه و تلاش شبانه روزی نیروهای انتظامی و امنیتی، جمهوری اسلامی امن ترین کشور منطقه است. اســتاندار آذربایجان شــرقی افزود: بخش عمده ای از کارهــای امنیتی به دســت دولت انجام می شــود لــذا انصاف نیســت بگذاریم در آذربایجان شــرقی بحث های سیاســی روزمــره و غیرضــروری عامل اختلاف بین مردم باشــد. وی با تاکید بر اینکه هرجا اختلاف است شــیطان حاکم اســت، یاداور شد: با وحــدت، همدلی، بــرادری و صمیمت مــی توانیم کشور و آذربایجان شرقی را توسعه دهیم. جبــارزاده افــزود: گــروه هــای سیاســی مختلف اصلاح طلب و اصولگرا در اســتان حضور دارند که بدون تنش و برادرانه در کنار هم فعالیت می کنند. وی ادامه داد: فعالیت های گروه های سیاسی که در دولت قبل قطع شده بود در دولت تدبیر و امید اجازه فعالیت یافتند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز