روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۱
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 818
  • 779
  • 1,330,330
۱۰ آتشفشان شگفت انگیز جهان

آتشفشــان و فوران هایــش می تواند فاجعه بار باشــد یا دســتکم در زمان تعطیــات برنامه ریزی های توریســت ها را برهم بریــزد. با این حال، یک آتشفشــان فعال ، جاری شــدن مواد مذاب و فوران خاکستر مانند سفری به مرکز زمین اســت که اغلب مردم آرزوی چنین مسافرتی را دارند. آتشفشــان ها در تمام نقــاط کره زمین وجود دارند. برخــی از آنها فعال، برخــی در خــواب فــرو رفتــه و تعــدادی نیز به کلــی خاموش شــده اند. خطرناکتریــن آتشفشــان هــا آنهایی هســتند کــه در خواب فــرو رفته اند زیــرا ممکن ناگهان بیدار شــده و همه را غافلگیــر کنند. برای این گزارش تصویری ۱۰ آتشفشان شــگفت انگیز دنیا را انتخاب کرده ایم. ۱ – وزوو ، ایتالیــا. وزوو از جمله آتشفشــان های فعال قــاره اروپا در کشــور ایتالیا است.فوران آتشفشان وزوو در ســال ۷۹ میلادی شهر پمپئی را نابود کرد. چشــم انداز وزوو به روی خلیج ناپل یکی از زیباترین مناظر جهان است. ۲ – برمو ، اندونزی. آتشفشــان برمو در جزیره جاوه اندونزی دارای دهانه به قطر ۸۰۰ متر اســت. دو آتشفشان فعال دیگر به نام های سومورو و باتــوک نیز در فاصله ای نه چندان دور از برومو قرار دارند. ۳ – فوجی ، ژاپن. آتشفشــان فوجی در واقع نماد ملی ژاپن اســت. این کوه به ارتفاع ۳۷۷۶ متر به اندازه ای با شــکوه و نمادین است که نامش در فهرســت جهانی سازمان یونسکو ثبت شده اســت. آتشفشان فوجی آخرین بــار در ســال ۱۷۰۷ میالدی فوران کــرد و هم اکنون در خــواب فرو رفته اســت. با این حــال، امکان دارد هر لحظه این آتشفشــان مقــدس ژاپنی ها بیدار شــده و فاجعه ای را به بار آورد. ۴ – نئیراگونگو ، جمهــوری دموکراتیک کنگــو. نئیراگونگو یک اســتراتو وولــکان یا آتشفشــان ترکیبی فعال اســت که جزو سلســله آتشفشــان های ویرونگا آفریقا محســوب می شــود. نزدیک شــدن به این آتشفشان بسیار خطرناک است. ۵ – کوتوپاکســی ، اکوادور. آتشفشــان کوتوپاکســی بــه ارتفاع ۵۸۹۷ متر در ۴۵ کیلومتری شــهر کیتو پایتخت اکوادور واقع شــده است. کوتوپاکســی به عنوان یکی از خطرناکترین آتشفشان های جهان محسوب می شــود. این آتشفشــان در ماه اوت ســال جاری میالدی پس از ۷۰ سال فعال شــد و مناطق پیرامون آن به دلیل فوران هایش تخلیه شدند. ۶ – کلیمانجارو ، تانزانیا. کوه کلیمانجارو از ســه آتشفشــان خاموش تشــکیل شده اســت که قله اوهورو با حدود ۵۸۹۰ متر مرتفع ترین مکان در قاره آفریقا اســت. کلیمانجارو یک آتشفشان خاموش است. صعود به قله آن بســیار دشوار بوده و فقط کوهنوردان جسور و باتجربه قادر به فتح آن است. ۷ – کاواه ایجن ، اندونــزی. کاواه ایجن که به زبــان جاوه ای به مفهوم » دهانه ســبز« اســت یکی از مراکز عمده اســتخراج گوگرد انونزی محســوب می شــود. دریاچــه فیروزه ای دهانــه آن یک دریاچه اســیدی اســت که بخار آن بــرای افرادی که می خواهند به دریاچه نزدیک شــوند مرگ آور است. ۸ – ایرازو ، کاســتاریکا. آتشفشــان ایرازو بیش از ۳۵۰۰ متر ارتفاع دارد. افرادی که به قلــه ایرازو صعود می کنند می توانند از فراز آن منظره دریاچه اســیدی به رنگ سبز شفاف آن را تحسین کنند. ۹ – مائیالیفیل ، ایسلند. آتشفشــان مائیالیفیــل در مجاورت یخچال میرداســجوکول قرار دارد. این مخروط آتشفشــانی از خاکسترها و فوران مــواد مذاب جامد تشــکیل شــده که منشــا آن فوران های متعــدد در زیر پوشــش یخچال میرداســجوکول بوده است. دلیل رنگ ســبز مائیالیفیل به دلیل نوعی کف به نام گریمیا اســت که روی مواد مذاب سرد شده تشکیل می شود. ۱۰ – ســومبره رو چینو ، مجمع الجزایر گالاپاگوس. جزیره کوچک ســومبره رو چینو در واقع یک دهانه آتشفشانی است که در مجمع الجزایر گالاپاگوس اکوادور واقع در اقیانوس آرام قرار دارد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز