روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۳/۰۸
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 333
  • 351
  • 1,279,866
۳ تمرین تمرکز حواس برای کاهش اضطراب

اضطراب یکی از رایج ترین مشــکلات سلامت ذهن است که
اگر درمان نشــود کیفیت زندگی را پایین مــی آورد، ابتکار و
خلاقیت را کاهش می دهد و حتی باعث افســردگی می شود.
خوشــبختانه یک ســری روش های خود کمکی وجود دارند
کــه می توانند اضطراب را تا حــدودی کاهش دهند و یکی از
این روش ها تمرکز حواس است. برای تمرکز حواس به محیط
اطراف دقت داشته باشــید به گونه ای که تمام تمرکزتان روی
زمان حال باشــد. ایــن روش باعث درمان اضطراب می شــود
حتی در مورد کســانی که نگران آینده هســتند و یا اســترس و
نگرانی های شان از تجربیات گذشته نشات می گیرد.
آسان ترین تمرین برای شروع
درک تاثیــرات تمرکزحواس برای درمــان اضطراب و نگرانی
آسان اســت اما نحوه کاربرد آن در زندگی روزانه شاید کمی
مشــکل باشد. در این جا ۳ تمرین تمرکز حواس آمده است که
می توانید با آن ها خودتان را آرام کرده و روی زمان حال تمرکز
کنید. این تمرین ها به هیچ تجهیزاتی نیاز ندارد بسیار آسان هستند
حتــی کودکان و نوجوانــان هم می توانند به راحتــی آن ها را
انجام دهند.
تمرین ایستاده
روی زمیــن صاف بایســتید. پاها را به عرض شــانه ها باز کنید.
دســت ها را در اطراف بدن آویزان کنید. اگر کفش های پاشنه
بلند پوشــیده اید آن ها را دربیاورید و بگذارید کف پا ها سطح
زمین را لمس کند. چشــم هــا را ببندید و نفــس عمیق و آرام
بکشــید. زمانی که ریتم نفس های عمیقی که می کشــید ثابت
شد تمرکزتان را به بدن منعکس کنید. به چگونگی قرار گرفتن
کف پاها روی زمین دقت کنید. انگشــت های پا را خم کنید و
به حس انقباض ماهیچه ها دقت کنید. تصور کنید که به سمت
مرکز زمین کشــیده می شوید و متوجه می شوید که پاهای تان
احساس آرامش می کنند.
تمرین تنفس
تمرین تنفس میزان گردش دی اکسید کربن در خون را تنظیم
مــی کند. و به بدن کمک می کند تا با نشــانه های اضطراب و
حمالت ترس مثل تنفس سریع مقابله کند. در این تمرین فرقی
نمی کند نشســته باشید ایســتاده یا خوابیده. فقط باید در حالتی
باشید که احســاس آرامش کنید. چشــم ها را ببندید، نفس را
داخل بدهید و تا شماره ۳ بشمارید و آرام نفس را بیرون بدهید
و تا شماره ۴ بشمارید. به هوایی که وارد بدن می شود و صدای
درونتان در هنگام شمارش تمرکز کنید.
تمرین تمرکز حسی
روی زمیــن در موقعیتی آرام بخش بنشــینید و چشــم ها را باز
نگه دارید. برای چند لحظه چیزهایی که می بینید، می شــنوید،
می بویید، می چشــید و حس می کنیــد را ثبت کنید. و به تمام
این اطالعات حسی دقت کنید. زمانی که مضطرب هستیم تمام
چیزهای که در مقابل مان هستند را نادیده می گیریم زیرا غرق
در افــکار منفی و ترس های مان شــده ایم. این تمرین را هر جا
که باشــید می توانید انجام دهید. حتی می توانید برای این کار
یک شیء کوچک مقابل تان قرار دهید و روی آن تمرکز کنید.
وســایل تزئینی و یا وسایل آشپزخانه بهترین انتخاب هستند. آن
شــیء را در دست بگیرید و به احساسی که دارید تمرکز کنید.
با دقت به آن نگاه کنید. چه رنگی است؟ آیا با ضربه زدن به آن
صدا می دهد؟ بازجویی و کندوکاو یک شیء می تواند شما را
از درون آرام کند.
چه زمانی این تمرین ها را انجام دهیم؟
وقتی دیگر این تمرین ها را یاد گرفتید دیگر نباید گرفتار ترس
و نگرانی شــوید. هر زمان که احساس کردید دچار اضطراب و
ترس و نگرانی شده اید یکی از این تمرین ها را انجام دهید. شاید
در ابتدا کمی مشکل باشد اما بعد از چند مرتبه تکرار به راحتی
می توانید آن ها را انجام دهید. شــاید تمرکز به زمان حال کمی
زمان ببرد. پس به خودتان فرصت بدهید تا مهارت تمرین های
تمرکز حواس را بیاموزید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز