آغاز عصر مسعود/ پرچم اتحاد ایران به دست آذربایجان

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

انتظار به سر رسیدو با اعلام رسمی وزارت کشور دکتر مسعود پزشکیان با بیش از ۱۶ میلیون رای و علی رغم همه نامهربانی های صورت گرفته در فرجه تبلیغات انتخابات، رئیس جمهور ایران شد. به تعبیر مرعشی عضو حزب کارگزاران سازندگی یک بار دیگر مقرر شد تا تبریز، ایران را نجات دهد و به تعبیر مقام معظم رهبری پرچم آزادی ایران دست تبریزی هاست.

کهن شهر تبریز از دیرباز ولیعهدنشین بوده و با تربیت بزرگان، رابطه ای ناگسستنی دارد و این خلق و خوی بزرگ پروری را که آمیخته با ذات اوست، این بار در ۱۴۰۳ با تحویل چهره ای والامنش به نام مسعود نشان داد. باز دود از کنده بلند شد و این پرچم همچنان به دست بزرگ مردان تبریز است. قرار است چهار سال آینده نه بر مدار اندیشه های ناکجابادی که بر اساس دکترین نهج البلاغه اداره شود، قرار است خورشید عقلانیت بر آسمان سیاست بتابد و جزم اندیشی، تحجر و دگماتیسم اقلا برای ۴ سال آینده رخت بربندد. قرار است تعامل با دنیا بر اساس رویکرد عزت، حکمت و مصلحت به زبانی ظریف به دنیا عرضه شود و چهره رحمانی اسلام ترویج شود. قرار است رحماء بینهم به معنای دقیق کلمه اجرا شود و آن ترک صادق و بی آلایش بر اوضاع اسفبار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سامان دهد. تبریز باز نقش تاریخی اش را ایفا کرد، چهره علی وارش را با یک یا علی راهی پاستور کرد و از امروز مسعود پزشکیان با نام عمومی آقای رئیس جمهور خطاب قرار می گیرد.

آغازی است بر عصر مسعود، سلامی دوباره به زندگی، به حق حیات و تبریز، آوردگاه اتحاد دولت و مردم برای ساختن دوباره ایران است. مذمت ها، ملامت ها و ریشخند ها و حتی توهین ها را همه به جان خریدیم، جا نزدیم، در مسیر حقی که به آن باور و یقین داشتیم لحظه ای تردید نکردیم و پایمان نلغزید، باورمان بر این بود مسیری را که بر گزیده ایم اهدنا الصراط المستقیم است و باز معتقدیم تبریز و این طبیب جمهور می تواند آغازگر عصری باشد پر ازامید، هوایی تازه برای مشامی که کم کم به استشمام تبعیض و بی عدالتی عادت کرده بود و هفته قبل نشان داد که عجیب دلخور است از سردمدارانی که در طول همه این سال ها هر کدام بنامی و شعاری از وجودشان سوء استفاده و نهایتا راه به جایی نبرده اند.

کشاندن ۵۱ درصدی مردم به پای صندوق در شرایطی که دلخوری ها در اعلی ترین حد قرار داشت، جز با زبان ساده، صداقت و درستی این مرد میسر نبود. ایراد گرفتند که به جای اینکه بگوید نیست می گوید، نی! غافل از آن که مردم از ادبیات خشک، مجلسی و پر از تزویر به ستوه آمده اند، مردی از جنس خودشان می خواهند و او دقیقا چیزی شمایل به خودشان بود، لوتی مسلک، بی آلایش و البته قاباغیننان یمیین!

سلام به مسعود، سلام به هوای تازه و سلام به آقای رئیس جمهور و در نهایت سلام به ایرانی که جانی دوباره گرفت و اتحاد و همدلی برای ساختن ایرانی در شان ایرانیان

About Author