آلودگی هوا کرونا را تشدید می کند

رئیس مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت گفت: طبق مطالعات آلودگی هوا با تشدید بیماری‌هایی نظیر بیماری‌های قلبی، موجب تشدید کرونا نیز می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت بهداشت؛ احمد جنیدی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: مدارس یا بازگشایی شده اند یا در برخی استان ها در حال […]

رئیس مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت گفت: طبق مطالعات آلودگی هوا با تشدید بیماری‌هایی نظیر بیماری‌های قلبی، موجب تشدید کرونا نیز می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت بهداشت؛ احمد جنیدی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: مدارس یا بازگشایی شده اند یا در برخی استان ها در حال بازگشایی هستند بنابراین لازم است بازرسان بهداشت سلامت محیط و کار ضمن بازدید از مدارس بر روند تهویه کلاس ها، محیط کلاس ها، سالن ها، سرویسهای بهداشتی، نحوه گندزدایی و مواد گندزدا بوفه ها و تجمعات مدارس در اپیدمی کرونا نظارت داشته باشند.
وی با بیان اینکه سرویس مدارس توسط بازرسان بهداشت محیط باید به صورت جدی بررسی و نظارت شود، تاکید کرد: پنجره سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان باید باز باشد تا تهویه صورت گیرد یا از سیستم های مناسب جهت تهویه استفاده شود.
ضرورت توجه جدی به واکسیناسیون
دانش آموزان و کادر مدارس
جنیدی در ادامه با اشاره به اینکه نظارت بر تهویه کلاس ها و تجمعات در زنگ ورزش دانش آموزان و دست به دست شدن وسایل ورزشی نیز اهمیت ویژه ای دارد، عنوان کرد: نکته دیگر واکسیناسیون دانش آموزان، معلمان، کارکنان و راننده های سرویس مدارس است که باید بطور جدی توجه شود.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پایان با بیان اینکه هر سال در این فصل شاهد پدیده اینورژن و تشدید آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها هستیم، تصریح کرد: متاسفانه در برخی کلانشهرها با همزمانی آلودگی هوا و کرونا مواجه هستیم و طبق مطالعات آلودگی هوا ضمن تشدید بیماری هایی نظیر بیماری های قلبی، موجب تشدید کرونا نیز می شود.
وی ادامه داد: از معاونان بهداشت دانشگاه ها درخواست دارم تشکیل جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا را با حضور استانداران و مدیران استان ها پیگیری کنند و مصوبات کاربردی و موثری جهت کاهش الاینده های هوا داشته باشیم.