ارجاع پرونده ۱۰۰ واحد صنعتی آلاینده البرز به دستگاه قضایی

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود با توجه به تشدید آلودگی هوای استان در ۲ ماه اخیر، پرونده ۱۰۰ واحد صنعتی آلاینده محیط زیست به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
طبق آمار ، از ابتدای امسال تاکنون در کلانشهر کرج فقط شاهد یک روز هوای پاک بودیم و مابقی روزها به ترتیب ۱۴۲ روز قابل قبول و سالم، ۱۳۲ روز ناسالم برای گروه های حساس، ۲۱ روز ناسالم برای تمام گروه ها و ۶ روز بسیار ناسالم و خطرناک بوده است.

تخته سیاه