اگر می‌خواهید راه دولت رئیسی را بروید چرا از وضع موجود این همه ایراد گرفتید؟

روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به نامزد‌های اصولگرا گفت: اگر نامزد‌های ریاست جمهوری می‌خواهند راه دولت رئیسی را بروند چرا در مناظره اول ۲۰ انتقاد به آن وارد کردند؟

شوربختی آورترین نکته این مناظره این بود که نامزد‌ها دچار یک تناقض آشکار بودند و احتمالاً خودشان هم به آن توجه داشتند. آن‌ها از یکطرف بر ادامه راه دولت سیزدهم تأکید می‌کردند و از طرف دیگر در جریان همین مناظره بیش از ۲۰ مورد از ایراد‌های اساسی این دولت را به زبان آوردند.

آن‌ها گفتند سفره‌های مردم کوچک‌تر شده‌اند، مایحتاج مردم گران‌تر شده‌اند، سوخت را هدر می‌دهیم، نفت را ارزان می‌فروشیم، فساد در حال گسترش است، تحریم‌ها در همین سال‌های اخیر، اقتصاد را قفل کرده‌اند، مردم از وعده دادن‌ها خسته شده‌اند، پول مردم در بورس از بین رفته، مردم کنار زده شده‌اند.

این روزنامه یادآور شده است: این‌ها ایراد‌های درستی هستند که مردم آن‌ها را در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند. با توجه به این واقعیت‌های انکارناپذیر، معلوم نیست آقایان نامزد‌ها چگونه ادامه مسیر دولتی با اینهمه ایراد و نقص و ضعف را که خودشان به زبان می‌آورند برای کشور تجویز می‌کنند؟

About Author