توزیع تسهیلات بین اقوام و فامیل ها !

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود برخی خویشاوندسالاری ها و سفارش در پرداخت تسهیلات اشتغال منجر به نارضایتی مردم در شهرستان اهر گردیده که منجر به اعتراض فرماندار این شهر شده است تا جایی که غنی زاده فرماندار اهراز نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خواسته‌ تا به نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال و … در ادارات نظارت داشته باشند. عمده گلایه مردم از نحوه پرداخت تسهیلات این است که چون سفارش نشده‌اند نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند. همچنین مردم از بانک‌ها گله‌مند هستند و مدام از بروکراسی اداری و سخت‌گیری‌ها اظهار نارضایتی می کنند.