صلاحیت های بودار!

شهروندان باید عنایت داشته باشند که در انتخابات پیش رو به مسئله دارها رای ندهند و از طرفی در میان سایرین نیز افرادی را برگزینند که باعث مباهات شورای شهر تبریز باشند نه این که از قبل این انتخاب به اسم و رسمی برسند!

صبح روز جمعه ۲۸ خردادماه یعنی کمتر از ۹ روز دیگر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و به طبع آن در کلانشهر تبریز برگزار خواهد شد. در مرحله بررسی های هیات اجرایی و نظارت شهرستان و استان جمع کثیری از ثبت نام کنندگان که به دلایلی چند امکان حضورشان در عرصه این کارزار وجود نداشت، رد صلاحیت شدند. رد صلاحیت هایی که بعضا با بی انصافی همراه بود و در آن مقطع هم نوشتیم که این نوع برخورد و رد صلاحیت فله ای منطقی نیست و آش رد صلاحیت ها بدجور شور شده است.
۱۶ خرداد آخرین مهلت اعلام اسامی نهایی ثبت نام کنندگان بود و با اعلام اسامی مشخص شد که ۹۹ درصد رد صلاحیت شدگان مجددا وارد گود رقابت شده اند و رد صلاحیت های قبلی هم هر دلیلی که داشته باشد، از درجه اهمیت ساقط است.
در میان رد صلاحیت شدگان اکرم حضرتی از اخراجی های دور چهارم شورا هم به چشم می خورد. از موارد قابل پرسش حضور دبیری و آبدار است که چند ماهی از بازداشت شدنشان نمی گذرد و هم اکنون پرونده مفتوحه در دستگاه قضایی دارند! از طرفی تایید چهره های هنری و فعال در حوزه طنز هم از دیگر موارد قابل سوالی است که ذهن افکار عمومی را به شدت درگیر کرده است.
برخی از این افراد در حد سطح و جایگاه کلانشهر تبریز نیستند و اینکه در پایتخت چه بده بستانی صورت گرفته و چه مدارکی ارائه شده که دال بر صلاحیت این افراد بوده، بماند ولی حالا مسئله اصلی این است که نه به آن شوری شور و نه به این بی نمکی! مسئله تایید صلاحیت ها زمانی بودار می شود که بدانیم در میان تایید صلاحیت شدگان نفراتی دیده میشود که در مجموعه شهرداری و به اتهام موارد مالی بازداشت شده اند!
پر واضح است که باید در باب تردیدهای ایجاد شده در این خصوص دستگاه قضایی استان در اسرع وقت توضیحات لازم را ارائه دهد تا سو تفاهمات در این رابطه رفع شود. البته بودند افرادی که توسط هیات اجرایی (که بنای تصمیم گیری اش بر ملاحظات منابع چهار گانه است) رد صلاحیت شده بودند و بعدا با رایزنی ها مشکل شان در هیات نظارت شهرستان و استان حل گردید که خود جای سوال های بسیار داشت. اگر این افراد مورد خاصی نداشته اند، چرا در مراحل قبلی رد صلاحیت شده بودند و اگر مواردی بوده که به استناد آن موارد رد صلاحیت ها صورت گرفته، چرا در مراحل بعدی تایید صلاحیت شده اند؟
موضوع صلاحیت و یا رد صلاحیت یکی از موارد مسئله دار در قانون انتخابات کشور است که نهاد مشخصی برای پاسخگویی در این خصوص وجود ندارد. به نظر می رسد که این تاییدات دقیقه نودی صرفا به خاطر کاستن از تب و تاب رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته تا هم این موضوع در سایه قرار بگیرد و هم با تایید صلاحیت های بیشتر زمینه افزایش مشارکت عمومی فراهم شود!
با این شرایط انتظار از شهروندان است تا با دید فراخ تری موضوع صلاحیت ها را دنبال کنند تا امکان فساد در شورای بعدی به حداقل ها برسد. اما با این شرایط دور نیست که شاهد اتفاقات تلخ شورای چهارم در دور ششم هم باشیم. از این رو شهروندان باید عنایت داشته باشند که در انتخابات پیش رو به مسئله دارها رای ندهند و از طرفی در میان سایرین نیز افرادی را برگزینند که باعث مباهات شورای شهر تبریز باشند نه این که از قبل این انتخاب به اسم و رسمی برسند!