اتحادیه اروپا:

لبنان در لبه پرتگاه است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد این اتحادیه قصد کمک بیشتری به لبنان را که با بحران اقتصادی هولناکی مواجه است، دارد.

جوزپ بورل، بر لزوم تسریع در روند اصلاحات در لبنان تأکید کرد و گفت: ما تمایل و توانایی کمک بیشتر به لبنان را داریم. بحرانی که لبنان با آن مواجه است به دلیل عوامل داخلی است نه خارجی. بحران اقتصادی لبنان هولناک است.وی گفت: باید دولت لبنان تشکیل شود و اصلاحات مطلوب به شکل فوری اتخاذ شود. لبنان در لبه پرتگاه است و نمی‌توان زمان بیشتری را از دست داد.
او که به بیروت سفر کرده پس از دیدار با «میشل عون»، رئیس جمهور لبنان، در کنفرانسی مطبوعاتی تأکید کرد که در دیدار با عون ضمن ابراز هم‌بستگی با ملت و ارتش لبنان نسبت به وضعیت این کشور ابراز نگرانی کرده است.وی افزود که اتحادیه اروپا آماده برعهده گرفتن نقش در حمایت مستقیم ملت لبنان است و از رهبران سیاسی لبنان خواست که مسئولیت خود را بر عهده بگیرند و در این کشور دولت تشکیل دهند.بورل تأثیر منفی آوارگان در لبنان را تکذیب کرد و گفت: بحران در لبنان به دلیل عملکرد بد است نه به دلیل وجود آوارگان. در سایه عدم توافق با صندوق بین المللی پول نمی‌توان به لبنان کمک کرد.درباره احتمال تحریم مقامات لبنانی نیز بورل گفت که پیشنهادهایی درباره تحریم برخی سران سیاسی لبنان روی میز است اما اتحادیه اروپا امیدوار است که مجبور به استفاده از این گزینه نباشد.هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که علت بحران لبنان سوءمدیریت و نه وجود پناهندگان خارجی و افزود که مشکلات لبنان داخلی است و منشأ خارجی ندارد.بورل گفت که قابل درک نیست که با گذشت ۹ ماه از استعفای دولت، در این کشور دولت تازه‌ای بر سر کار نیامده باشد و افزود اگر بحران لبنان حل نشود اتحادیه اروپا سراغ مسیرهای دیگری خواهد رفت.