واردات بیشتر از صادرات شد

میراشرفی، رئیس کل گمرک کشور گفت: در هشت ماه سال جاری ۱۱۰ ممیز ۳ میلیون تن به ارزش ۱ /۶۳ میلیارد دلار کارنامه تجارت خارجی کشور است که به لحاظ وزنی ۴۳ و نیم و به لحاظ ارزشی ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است. سهم صادرات از این میزان ۸۳٫۷ میلیون تن […]

میراشرفی، رئیس کل گمرک کشور گفت: در هشت ماه سال جاری ۱۱۰ ممیز ۳ میلیون تن به ارزش ۱ /۶۳ میلیارد دلار کارنامه تجارت خارجی کشور است که به لحاظ وزنی ۴۳ و نیم و به لحاظ ارزشی ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است. سهم صادرات از این میزان ۸۳٫۷ میلیون تن است که ارزش آن ۱/ ۳۱ میلیارد دلار و از لحاظ وزنی ۱۰ و نیم درصد و به لحاظ ارزشی ۴۲ درصد رشد داشته است. میراشرفی در خصوص کشورهای مقصد صادرات ایران هم افزود: ۵ کشور مقصد برای صادرات وجود دارد که به ترتیب چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان هستند. وی افزود: سهم واردات در این مدت ۲۶ و نیم میلیون تن به ارزش ۳۲ میلیارد دلار است که به لحاظ ارزشی ۳۸ درصد و از لحاظ وزنی ۲۱ درصد رشد داشته است. رئیس کل گمرک کشور در خصوص مبدا واردات از کشورهای دیگر هم اظهار کرد: پنج مبدا وارداتی هم وجود دارد که به ترتیب امارات، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس هستند.