۴۷۳ میلیارد تومان برای ساخت آزادراه تبریز- مرند هزینه شد

در بازدید استاندار آذربایجان شرقی از مراحل ساخت آزادراه تبریز- مرند اعلام شد که تاکنون ۴۷۳ میلیارد تومان برای ساخت قطعات دوم و سوم آن هزینه شده است. به گزارش ساقی آذربایجان، در بازدید عابدین خرم از وضعیت اجرای طرح آزادراه تبریز- مرند همچنین اعلام شد که برای تکمیل قطعات دوم و سوم این جاده […]

در بازدید استاندار آذربایجان شرقی از مراحل ساخت آزادراه تبریز- مرند اعلام شد که تاکنون ۴۷۳ میلیارد تومان برای ساخت قطعات دوم و سوم آن هزینه شده است.
به گزارش ساقی آذربایجان، در بازدید عابدین خرم از وضعیت اجرای طرح آزادراه تبریز- مرند همچنین اعلام شد که برای تکمیل قطعات دوم و سوم این جاده ترانزیتی یک هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.
استاندار آذربایجان شرقی به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی خود و مدیرکل راه و شهرسازی استان، با حضور در قطعه دوم آزادراه تبریز- مرند، با توضیحات مشاور و پیمانکار پروژه، در جریان آخرین وضعیت اجرایی آن قرار گرفت.
آزادراه تبریز- مرند که بخشی از پروژه ملی آزادراه تبریز- مرند- بازرگان و تکمیل‌کننده کریدور بین‌المللی شرق به غرب کشور است، ۶۴ کیلومتر طول دارد و در ۴ قطعه شامل ۲۵ پل بزرگ و ۲۳۰ پل کوچک احداث می‌شود.
قطعه اول این آزادراه به طول ۱۳ کیلومتر، منطبق بر کنارگذر غربی تبریز است که در قالب تعریض و شش‌بانده کردن مسیر فعلی اجرا خواهد شد.
قطعه دوم از کیلومتر ۱۳ تا ۳۷ (جاده صوفیان- شبستر) مهم‌ترین قطعه پروژه به شمار می‌رود و با توجه به اینکه بیشترین حجم ترافیک در مسیر تبریز به مرند در این محدوده است، در اولویت اجرایی قرار گرفته و پیشرفت فیزیکی آن ۷۱ درصد است.
همچنین قطعه سوم به طول ۹ کیلومتر از کیلومتر ۳۷ تا ۴۶ (شوردرق)، اولویت دوم پروژه را شامل می‌شود و ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
کل پروژه تبریز- مرند به صورت مشارکت بین وزارت راه و شهرسازی و سرمایه‌گذار بخش خصوصی اجرا می‌شود که تاکنون ۴۷۳ میلیارد تومان از اعتبار مورد نیاز آن برای قطعات ۲ و ۳ تامین شده و برای ادامه عملیات اجرایی، ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای قطعه ۲ و ۵۴۰ میلیارد تومان برای قطعه ۳ اعتبار نیاز است.